26-453 חוזרת מהמתים: פרק חמישי – הרכבת תיבת ההילוכים.

פרישה של התיבה עצמה ואביזריה נראית בתמונה הבאה:

Gearbox layout

אחרי יצור האטם (21) מרחתי אותו בשכבה דקה של RTV אדום משני צדדיו. השכבנו את בית-הפעמון (14), כשכל החלקים מורכבים בו (ראו פרק 3) על שולחן בו קיים חור שהפיניון יכול לעבור דרכו, והנחנו במקומו את האטם. כך יכול גם אדם יחיד להרכיב את תיבת ההילוכים. עוד קודם לכן בנינו את שני הצירים, על כל רכיביהם – קודם משני ואחר-כך ראשי – על בית-הפעמון. וידאנו שכל גלגלי השיניים משתלבים במלואם, ונמצאים במקום שהם צריכים להמצא.

harkava

Bell housing with mainshaft and layshaft assembled on it

התמונה הבאה מדגימה כיצד נראה בית הפעמון כששני הצירים מורכבים, מחכים ל”הלבשת” התיבה עליו.

אחר-כך הרכבנו את מיסב (הכדוריות) האחורי בביתו והכנסנו אותו למקומו (החור הגדול שבחלקה האחורי של התיבה), ואיבטחנו אותו בטבעת האבטחה הקפיצית.

את קסוות (החלק החיצוני) מיסב הגלילים הכנסנו למקומה, בחלק האחורי התחתון של התיבה, מרוחה בשכבה דקה של לוקטייט, כששפתה מופנית לאחור. את גלגל השיניים של ההילוך האחורי יש להכניס לתיבה, ואז, בעזרת פטיש פלסטיק, להשחיל דרכו את הציר שלו ולוודא הוא נכנס היטב למקומו.

עכשיו היה הכל מוכן ל”השחלת” התיבה (1) על הצירים. הציר הראשי עובר דרך מיסב הכדוריות האחורי, ואז, שוב מסתייעים בפטיש פלסטיק, ומצמידים את שני חלקי התיבה זה לזה.

בשלב הבא יש לסגור בזריזות ובחזקה את ארבעת הברגים (למעשה שלשה (22, 23) וגוז’ון (5)). שימו לב ש-(23) ארוך מ-(22) – כמיטב המסורת של רובר – ואין להתבלבל ביניהם.

אחר-כך יש לאבטח את הציר הראשי בטבעת האבטחה שלו, לוודא שקיים חופש זעיר בציר המשני, ולסגור היטב את המכסה שלו. רצוי למרוח את שפתו ב-RTV אדום – התכנון המקורי אינו כולל אטם. אחרי הרכבת הפינים המתפצלים על אומי הסגירה של המכסה, ניתן להרכיב בחזרה את מנגון הפעלת המצמד (29, 30, 36). שימו לב כי התיבה המופיעה בציור היא תיבה של מכונית בעלת הגה ימני. ל-26-453 הגה שמאלי ולכן הידית 36 נמצאת משמאל וכל המנגנון הוא תמונת ראי של זה המופיע בציור.

מזלג ההפרדה (30) היה שחוק אנושות ולכן מסרתי אותו ל”ניקי” בת”א שמילא את החלקים השחוקים והשיב אותו לצורתו המקורית. גם הציר (29) היה שחוק בקצהו השמאלי (שם מופעל עיקר הלחץ) והוא הושב לממדיו המקוריים על ידי “המשפץ”. שימו לב שאי אפשר לחרוט אותו ולהחליף את התותב (15) בתותב undersize. במקרה כזה תהיה ההרכבה בלתי-אפשרית.

גם החריר בקצה ידית ההפעלה (36) היה מעוות – צורתו הפכה לאליפטית במקום לעגולה. גם הוא מולא ונקדח מחדש לגודלו המקורי על ידי “המשפץ”.

עכשיו הגיע תור זיווג ה-FW לתיבה. שוב, יש למרוח את האטם בשכבה דקה של RTV אדום ולשחק מעט עם גלגל השיניים של ההפרדה ועם הגלגל החיצוני של ה-FW עד שכל החריצים נמצאים בקו ישר וניתן להשחיל את הציר הראשי לתוכם. כמו כן יש לשים לב כי התבריג בגוז’ונים (2, 3) הוא ויטוורת’ בצד אחד ו BSF בצד השני. כאמור, צד הויטוורת’ הוא הצד המוברג לאלומיניום ממנו עשויה התיבה.

עתה הגיע תור מזלגות החלפת ההילוכים (38, 40, 43). עם קצת תושיה והתמצאות מרחבית הם מוכנסים למקומם. אחר-כך שמים – בזהירות, מרוחים במעט גריז – את הכדוריות והגלילים (47, 46), שתפקידם לנעול מזלג הילוכים להילוך שנבחר. אם מנגנון זה אינו תקין תתרחש “קפיצת” מהלך תוך כדי נסיעה – מאד לא נעים! עתה ניתן להניח את המכסה (9) ולסגור אותו, מרוח בשכבה דקיקה של RTV אדום על משטחו התחתון.

תפקיד הלוחיות (53) הוא להדק את הקפיצים (50, 49) – הם המאפשרים נעילת ההילוכים למקומם. כדי למנוע נזילת שמן דרכם הם אטומים בשני גלילי גומי (54), ואותם ייצר טינו מצינור דלק – שנמצא בדיוק בקטרים הדרושים. ללא נקיטת אמצעים מיוחדים סגירת הברגים (55, 56) קשה ביותר כי הקפיצים מתנגדים לה. הפתרון נמצא בעזרת מהדק נגרים גדול שלחץ על שני הצדדים במידה שווה ואיפשר סגירה נוחה של הברגים.

בהמשך משלשלים למקומה את הגולה (47) ואת הקפיץ (50) ומהדקים בבורג החלול (48) – הוא גם התושבת של מהדק מכסה המילוי (70).

הצעד הבא הוא הרכבת המכסה הקדמי של מזלגות ברירת ההילוכים (59). שימו לב כי ציר מזלג ההילוך האחורי (44) מבצבץ דרך מכסה זה מלפנים ועובר אל תיבת ה-FW מאחור, ישירות אל ציר מזלג ברירת המצבים של ה-FW. הציר חלול ובתוכו קפיץ, דרכו מושחל, בסיום הרכבת המכונית, כבל ברירת מצבי הFW. יש לוודא כי הקפיץ (57) תקין וישר ושלבורג החלול (58) קצוות חלקים ולא חדים כדי שלא יפצע ויהרוס את הכבל.

כמעט לקראת סיום, יש למרוח בשכבה דקה של שמן את ציר היציאה ולהשחיל אותו פנימה דרך מחזיר השמן האחורי.

gearbox3

Gearbox ready

לסיום מבצעים בדיקת החלפת הילוכים, בזה אחר זה, באמצעות מברג ארוך המוכנס לחלון שבראש המכסה (9) ומוודאים כי הם ננעלים במקומם, והכל פועל כהלכה ומסתובב לכוון הנכון…

טינו עזר לי לשאת את התיבה הכבדה לטויוטה שהעבירה אותה לסדנה של אורי סהר, שם המתינה, בין שאר ירקות, לזיווגה אל המנוע.

Another view

PREV:  http://wp.me/pXLKy-eS

NEXT:  http://wp.me/pXLKy-fq