26-453 חוזרת מן המתים: פרק חמישים וחמישה – האיחוד (3)

במכוניות מודרניות, בעלות מרכב אחוד, אין קשר בין תנוחת המנוע בתאו לבין צורתה החיצונית של המכונית. בדרך כלל עשוי המרכב של מכוניות אלה משלושה תאים: תא מנוע, תא נוסעים ותא מטען בעלי מעטפת משותפת, ולכן המנוע יכול להיות מונח בתאו באופן כלשהו בלי שהדבר ישפיע על מה שרואים מבחוץ.

לא כן המצב ברובר.

המנוע מחובר לאשיה. גם הרדיאטור מחובר לאשיה, אבל לחוד, כמכלול אחד עם הכנפיים הקדמיות (בין המנוע לרדיאטור מחברים שני צינורות גומי – גמישים אמנם, אך במידה מוגבלת). גם המרכב מחובר לאשיה, כמובן, אבל בחיבורים משלו. מכסה המנוע מגשר בין הרדיאטור למרכב, והסיכויים שהמכסה הזה יתאים למקומו “על המילימטר” קטנים מראש מלכתחילה, גם כשהכל חדש ומורכב לראשונה במפעל הייצור. ראיה לכך ניתן לראות בבחינה זהירה של מכסה המנוע כשהוא “ערום”, דההינו נוקה מצבע וחלודה וממתין לצביעה מחדש. כך הוא נראה:

Naked hood

וכך נראה קצהו הקדמי (העליון בתמונה) בהגדלה:

The front end of the hood reveals signs of individual tailoring

הרצועה שבקצה העליון הוספה באופן פרטני לכל מכסה ומכסה ושויפה בו עד שהתקבלה התאמה מדוקדקת.

אותה גישת תכנון מוצאים גם במכסי הצד של המנוע:

The same is also evident on the side panels

שקצותיהם הקדמיים נראים בהגדלה כך:

Front end of a side panel

כאן נראה טלאי הקיזוז בחלקה התחתון של התמונה.

מה הסיכוי שאחרי כל השנים, הניקוי, היישור, ההטלאה והריתוכים יתאימו שוב כל החלקים הללו זה לזה “על המילימטר”?

התשובה היא: קרוב לאפס. יש אם כן לשוב עכשיו ולערוך התאמה זו והשאלה היחידה היא לאיזה דיוק יש לשאוף.

כך נראים החלקים המדוברים ברובר 14 המוצג במוזיאון הרכב הלאומי בביולי אשר בדרום אנגליה:

This is how the above parts look in a Rover 14 on show at Beaulieu

מלפנים, וכך מאחור:

The rear end of the above hood

כאן הדיוק הוא יותר “על הסנטימטר” מאשר “על המילימטר”. האם זו האפיצות וזו הצורה אליה יש לשאוף? בל נשכח כי המוסד בו נמצא המוצג הוא זה המציב את הסטנדרד.

אבל ראו איך מתאימים חלקים אלה זה לזה ברובר אחר מאותה תקופה:

Good fitting can be achieved

ומזווית אחרת:

Another view

אז אפשר יותר טוב מהסטנדרד!

אי לכך נערוך, בתקופה הקרובה, תקופת התיאום וההתאמה, מדידות זהירות ושיופים זהירים לא פחות – כדי להגיע לתוצאה נאותה ומתקבלת על העין.

כהתחלה, ערכנו שינויים קלים בתפיסת הרדיאטור וידי הכנפיים אל האשיה. כך זה נראה לפני השינויים:

After some minor adjustements
Some more

ניתן לראות כי הרדיאטור נוטה מעט ימינה, וכי גובהי ידי-הכנף אינם שווים. גובהם ניתן לכיוונון, ואחריו נועלים אותם למצב הרצוי על ידי הידוק הברגים (A). וכך זה נראה לאחר ההתאמות הללו:

שיפור ניכר במצב. ובעוד מדידות והתאמות אלו מתקדמות לאיטן, נמשכה העבודה על חלקים אחרים.

כזכור, מכסה בית-הפעמון אבד (לא הגיע עם המכונית) ונאלצתי להזמין מכסה חילופי מאנגליה.

Lower firewall as arrived from England

המכסה שהגיע משם הגיע ממכונית עם הגה ימני, כמובן. ומאחר ו 26-453 היא מהפרטים הבודדים של רובר 10 דגם 47 שנוצרו עם הגה שמאלי, והואיל והדוושות עוברות מצד המנוע לפנים תא הנוסעים דרך המכסה המדובר – התעורר הצורך להעביר את הפתחים בו מימין לשמאל.

הפתחים הישנים נסתמו, המכסה נוקה מצבע וחלודה ונשלח לגלוון. אחרי שהדוושות עצמן פורקו הכין ערן דגם של המכסה מקרטון, הרכיב אותו במקום וסימן עליו את המקום הדרוש לפתחים החדשים. לאחר מכן גזר אותם באותו גודל של הפתחים הישנים, כדי שיתאימו בבוא-הזמן לגומיות הבידוד שיורכבו גם הן במקום. שוב הורכב דגם הקרטון על המרכב כדי לוודא שהדוושות אמנם עוברות בקלות דרך הפתחים שנגזרו, ומשהתברר כי התשובה חיובית הועתקו הפתחים למכסה עצמו. כך הוא נראה עכשיו (מצד המנוע):

The position of the new pedal openings are marked

מקום הפתחים המקוריים מסומן במסגרות שחורות. החריץ הקטן נועד לדוושת הגאז. שימו לב לכך שהוא גבוה מאד לעומת מקומו במכונית עם הגה ימני. אי אפשר היה למקמו נמוך מכך בלי לסבך את מנגנון דוושת הגאז והפתרון שנמצא הוא להשתמש ברגלית ארוכה מאד (לעומת זאת שבשמוש ברובר 10 עם הגה ימני).

המנגנון מורכב על חלקו החיצוני של קיר האש ונראה בתמונה הבאה:

The accelerator linkage should be in place in order to mark correctly the accelerator pedal slot

גם בתמונה זו ניתן להבחין בשרידי ההמרה מהגה ימני להגה שמאלי (שנערכה עוד במפעל): החריץ שנועד למעבר מוט ההגה סתום, וכמוהו חורי הברגים לזווית המחזיקה את ציר מנגנון דוושת הגאז (A ו B) . לעומת זאת החריץ שנועד למעבר אל הדוושה ( C ) נותר פתוח! שימו לב גם למתאר התבליט שלרוחב קיר האש. הוא נועד להעניק קשיחות לפח ומניעת עיוותו על ידי לחיצת רגל כבדה של נהג אגרסיבי על דוושת הגאז…

וכך נראות הדוושות מורכבות כבר במקומן מבעד למכסה החדש:

inside view, ready

ומזווית שונה:

different angle

אגב, כל דוושה ברובר, כמו ההגה, ניתנת להתאמה לגובה הנהג ולאורך רגליו:

Each pedal height can be adjusted

נמוכים ישתמשו במגרעת החיצונית – גבוהים בפנימית.

PREV:   

NEXT:   http://wp.me/pXLKy-Bq