26-453 חוזרת מן המתים: פרק חמישים ושישה – הדלתות (ד).

מיום שהכרתי אותה, לא זכיתי לראות את 26-453 עם דלת. הנה היא יוצאת מן המחסן בו שהתה ימים רבים כל-כך – והדלתות שלה מונחות בצד, לא עליה.

The car as found – no doors

בינתיים נערכה עבודה רבה גם על הדלתות וגם על המרכב. גם אלו וגם זה קורצפו הוטלאו ונצבעו בצבע מגן.

הגיע הזמן לבדוק את התאמתם זה לזה. לאחר שיערכו כל התיקונים הדרושים, וההתאמה תהיה מדוקדקת – יפורקו הדלתות שנית, לקראת מסירתם לצבע. רק אחרי הצבע תערך ההרכבה הסופית. הבדיקות יכללו בדיקת התאמת המסילות לדלתות, מצב הזגוגיות, התאמת הזגוגיות למסילות, תקינות מנגנוני הרמת והורדות החלונות, תקינות מנגנוני סגירת ופתיחת הדלתות, התאמת כל אלה לדלת – והתאמת הדלת עצמה למרכב

התחלנו בבדיקת התאמת הדלת למרכב – אין טעם להרכיב עליה משהו לפני כן.

הצעד הראשון היה החזרת עוגני הדלתות למקומם. פירוקם ממקומם, בקושי רב, תואר כאן: כל עוגן מסומן בסימן Pij כש i ו j יחידות. הכנו אז טבלה המציינת מקומו של כל עוגן במרכב וגם הבטחנו פרס למי שיפענח את ההגיון שמאחורי שיטת הסימון. מאז נוקו העוגנים וגלוונו, וגם בעניין פתרון החידה חלו התפתחויות – פרטים בהמשך.

הנה, כתזכורת, תמונת העוגנים אחרי הגלוון:

The doors hinges, galvanized

כל עוגן מחובר למרכב באמצעות שלשה ברגים בעלי ראש קוני במידה 5/16  BSF ומאובטח באמצעות דיסקת אבטחה קונית. גם הברגים והדיסקיות נוקו וגולוונו. שלשה מהם ניזוקו בזמן הפירוק ונאלצנו להחליפם (זהו בורג נדיר וקשה להשגה). חיברתי אותם, כל אחד למקומו כפי שצויין בטבלה. כך נראה המרכב לאחר הרכבתם:

Hinges in place

ומזווית שונה:

Different angle

לכל עוגן מוכנס המיסב עליו סובבת הדלת. הוא עשוי מברונזה, חלקו התחתון כדורי, העליון קוני, ובמרכזו קדח דרכו עובר בורג המהדק את שני חלקי העוגן – זה המחובר לדלת וזה המחובר למרכב – זה לזה.

New cone bearing

שתי הדלתות של צד ימין התאימו למקומן כאילו לא הופרדו ממנו מעולם:

Good fit on the right side

אך לא כך היה המצב עם דלת שמאל האחורית:

Not so on the left side

אורי העלה השערה כי במקום לא הורכב העוגן הנכון. אבל אני הרי הרכבתי אותו בדיוק לפי הטבלה? עם זאת, בזמן העבודה על הדלתות הבחנו כי כל עוגן שעל דלת מסומן במספר זיהוי אי-זוגי, ובן זוגו על המרכב מסומן במספר הזוגי העוקב. שלפתי את העוגן החשוד ממקומו ואכן – אין התאמה. המספר שעל הדלת הוא P9 ועל המרכב P6. אז היכן P10? הוא הורכב על הדלת הקדמית השמאלית, למטה. החלפת שני העוגנים זה בזה איפשרה עכשיו סגירה נאותה של הדלת הסוררת:

Mixed up hinges had been the source of the problem

כך גם בא פתרון לחידה: סדר העוגנים מתאר תנועת שתי-וערב ימנית המתחילה בעוגן הימני העליון.

אורי ערך עוד התאמות קלות בעוגנים עצמם והדלתות יושבות עכשיו במקומן כראוי, נפתחות ונסגרות ללא קושי.

The left doors after

וכך נראה עתה צד שמאל של הרכב:

השלב הבא היה הרכבת נסיון של המכלולים שבדלת גופה. לכל אחת מן הדלתות מנגנון נעילה יחודי ומנגנון העלאה והורדה יחודי של החלון.

מנגנוני הנעילה נוקו היטב ונבדקו, אבל לא פורקו ולא עברו ציפוי כרום מחודש – עבודה רבה ביותר שלא ודאי כי תסתיים בהצלחה כי החלק מחוזק על ידי לשוניות מתכת מכופפות הנחלשות ואף נשברות כתוצאה מהפירוק וההרכבה מחדש.

החלונות עצמם נרחצו מלכלוך דורות, ושאריות גומי ישן שהיה דבוק אליהן הוסרו באמצעות סכין וסבלנות:

The windows glass is prepared for a test assembly

הדרך היחידה להכניס למקומו את החלון בדלת האחורית היא כשהוא נתון בתוך המסילות. לאחר מכן הורכב המנגנון, עם מוביל החלון החדש, והחלון הוצמד אליו. כך נראית הדלת, כשהיא  מוכנה לחזור למכונית:

Glass in place

והמנגנונים:

Window lifter and door lock are being tested

השתקפות הפלש מעידה על כך שכבר מורכבת זגוגית בחלון… שני המנגנונים עובדים כיאות.

הרכבת הזגוגית בדלת הקדמית פשוטה יותר. ניתן לחבר ראשית את המסילות למקומן ורק אחר-כך, בקצת אקרובטיקה, את הזגוגית.

מנגנון הרמת החלון שונה, אבל, והוא מסוג ה quick lift , בו העברת החלון מסגור לפתוח נעשית על ידי רבע סיבוב של ידית ארוכה.

Quick lifter for the front doors windows

וזו הידית:

Quick lifter handle

כרגיל, המנגנונים שחווים את מספר ההפעלות הרב ביותר במשך חיי המכונית הם המנגנונים שבדלת הנהג, והם גם המתבלים ראשונים. גם כאן מנגנון דלת הנהג היה פגום, ואורי לקח על עצמו לשפץ אותו בעזרת חלפים ממנגנון “תורם” של דלת ימין.

PREV:   http://wp.me/pXLKy-B5

NEXT:   http://wp.me/pXLKy-DT