26-453 חוזרת מן המתים: פרק חמישים ושבעה – התאמות (1).

הרכבת הנסיון של גוף המכונית על האשיה הולכת ומתקרבת לסיומה. הדלתות, המדרגות, הכנפיים, מכסה המנוע, מכסה תא המטען, גג השמש – כולם כבר במקומם. בדלתות מורכבים מנגנוני הנעילה, הזגוגיות ומסילותיהן, ומנגנוני ההעלאה\הורדה שלהן, ופעולתם תקינה. כל חלקי הריצפה הנתיקים ומנעוליהם קיימים, נבדקו ומתאימים למקומם. גם הדוושות ותפס ההגה חוברו למקומם.

אבל כצפוי, יש בעיות שצפו ועלו בעת הבדיקה – מהן קלות ערך ומהן נכבדות – ואת רובן יש לפתור עוד בטרם תגיע המכונית לצבע.

הבעיה הקשה ביותר היא גג השמש וסביבותיו. הרי תזכורת איך נראה הגג במחסן בו שהתה המכונית לפני שנרכשה:

The sun roof as found

בשעתו נאטם החלון בגג על ידי פח שרותך אליו והצלקות מהתהליך הברוטלי הוסוו על ידי הררי חומר פחחים שנמרחו עליהן (אגב, פרט ל-26-069, זה המצב בכל פרטי רובר מסדרה P2 ששרדו בישראל). התאמת טלאי הפח לוותה כנראה בדפיקות פטיש עזות, ובתוספת העיוות שנגרם על ידי הריתוכים – נגרם אז לגג נזק בלתי הפיך. כך הוא נראה רגע לפני שאורי הסיר ממנו את הטלאי:

The patch uncovered

שימו לב לעיוותים בגג הבולטים לעין בחלקה העליון של התמונה (שהוא צד שמאל של הרכב). הם פחות בולטים לעין בחלק התחתון, אבל קיימים גם שם.

וכך הוא נראה רגע אחרי שהטלאי הוסר:

The patch removed

ואוי לעיינים שכך רואות. מכלול גג-השמש מורכב משני חלקים: החלק הנייח, והחלק הנייד. קידמת החלק הנייח היא מרזב מרובע על כל היקף החלון שבגג. החלק האחורי שלו הוא “הכיס” אליו נכנס החלון כשהגג פתוח. פרט לכך כולל החלק הנייח מסילות עליהן נע החלק הנייד, וגם את המסגרת אליה מחובר פנס תאורת הפנים של הרכב. כך נראה החלק הנייח לאחר שהוצא מן המרכב:

The static part of the sun roof as found

וכך הוא נראה אחרי שאורי החליף את חלקיו הרקובים בחדשים, והוא עבר ניקוי בחומצה וגילוון:

Repaired, cleand and galvanized

היה צורך לשוב ולרתך אותו לגג וכך הוא נראה, מתוך המכונית, אחרי שחזר למקומו:

Back in place

את החלק הנייד הצלחנו להשיג, למרבה המזל, באנגליה. הוא עשוי מפח, עץ ובד וסבל מחלודה מתקדמת ורקבון. כך הוא נראה כשהגיע:

The portable part as arrived

וכך הוא נראה אחרי שתוקן בידיו של טינו, נבנו לו חלקי עץ חדשים, והוא היה מוכן להרכבה במקומו החדש-ישן:

Cleaned, repaired, new timber

ועתה נמצא החלק הנייד בתוך הנייח והגיע הזמן לבחון את התאמתם זה לזה ולהווכח איך הם מתאימים לגוף המכונית.

במבט שטחי מרחוק נראה המצב טוב:

Testing for fiting

אך מבט בוחן מקרוב יותר מגלה בעיות:

Not good enough yet

רווח גדול מדי בין חלקו הימני של החלק הנייד והפתח בגג, ועיוותים ב”קו” הגג עצמו בסביבתם.

אם משווים כיצד נראה האיזור הזה בגג אצל 26-069 בשעת שיפוצו, ניתן לראות את כברת הדרך שעוד יש לעבור עד להשלמת העבודה:

The way it should look

חלק נוסף שגרם לנו הרבה קימוטי מצח עד שהגיע אל פתרונו הוא מכסה המנוע. כך נראה הדבר לפני תחילת העבודה:

The hood as found

מכסה המנוע מורכב מחלקים אחדים. ראשית, זוג לוחות צד הנשענים על הכנפיים הקדמיות ונמשכים מהקצה הקדמי של המרכב ועד מעטפת הרדיאטור. שנית, מכסה המורכב משני חלקים הנעים סביב ציר מרכזי. קצות הציר נתונים ב”מיסבים” נאים, מצופי כרום, המחוברים למרכב מאחור ולמכסה הרדיאטור מלפנים. במבט ראשון נראתה התאמת חלקי המכסה למקומם כמושלמת:

Fitting stage one

אבל למרבה התמהון, הציר עליו נעים שני חלקי המכסה היה קצר מדי ולא הגיע ל”מיסבים”. ואם המרווח בין המיסבים כוון כך שיתאים לממדי הציר, כיסה המכסה את מעטפת הרדיאטור:

Somthing is wrong

מה קורה כאן?

בזמנו הבחנו כי גם ללוחות הצד וגם לשני החצאים המרכזיים של המכסה מרותכת ההארכה.

They had been made longer sometime

אחד המומחים הנודעים בארץ למכוניות אנגליות הסביר כי אצל יצרני “הבוטיק” האנגליים, שייצרו בסדרות קטנות, הותאמו חלקי הפח זה לזה באופן ידני והם שונים זה מזה במידותיהם ממכונית למכונית. אבל זה עדיין לא הסביר את אי ההתאמה בין אורך הציר ואורך חלקי הפח. יותר מכך. המכונית לא הגיעה לידי עם מיסבי ציר מכסה המנוע המקוריים, אלא עם איזה אילתור משונה, והיו ארוכים בהרבה מאורך המיסבים המקוריים.

החלטתי למדוד את אורך חלקי הפח ב 26-069 ולהשוותם לאורך חלקי הפח של מכסה מנוע נוסף הנמצא ברשותי, שארית מאחת התורמות. נמצאה ביניהם התאמה מוחלטת!

הבאתי את המכסה החלוד והישן אל אורי והרכבנו אותו במקום המכסה המשופץ:

Ihe hood of a “parts donor” fits quite well

עכשיו הכל התאים: גם הציר וגם הלוחות ישבו במקומם.

השוואת חלקי התורמת עם חלקי 26-453 פתרה את התעלומה:

Compering the two hoods
Comparing the two side panels

כל שנותר עכשיו הוא להסיר את התוספת החריגה ולהחזיר את חלקי המכסה למידותיהם המקוריות. אורי ואני שקענו בתיאוריות קונספירציה מדוע נערך התרגיל המוזר הזה, ואני משאיר ביד דמיונכם הפרוע להוסיף עליהן כהנה וכהנה.

PREV:   http://wp.me/pXLKy-Bq

NEXT:   http://wp.me/pXLKy-EB