26-453 חוזרת מן המתים: פרק ששים-ואחד – הגג, מקצה שיפורים.

כזכור, הרכבנו את המכונית הרכבת נסיון לבדיקת התאמת החלקים זה לזה. הבדיקות ותוצאותיהן תוארו בפרקי ההתאמות (57, 58, 59). תוצאותיהן העלו כי נחוץ מקצה שיפורים מסויים. הפרק התאמות (1)  עסק בעיקר בגג השמש.

The roof, as found

הרי תזכורת קצרה של תולדות גג זה. כך נראה המרכב בתחילת העבודה: כש 26-453 היתה זקנה עניה וחולה, סתם מישהו ביד גסה את גג-השמש, כשהוא מועך כך ומעוות את כל אשר בסביבותיו. אחר כיסה את תוצאות התוקפנות בשכבה עבה של “חומר” – שמתחתיו פרחה החלודה.

אחרי שאורי הסיר את התבלול מעין הגג התגלו הצלקות שהותיר אחריו:

After patch removal

החלק הסטטי של הגג הנפתח הוצא ממקומו, נוקה ותוקן. את החלק הנע השגנו מאנגליה וגם הוא עבר תהליך שיקום דומה. כך נראתה המכונית בתום הרכבת הנסיון:

The car after first test assembly

מבט קרוב יותר לגג מלמד כי יש צורך בשיפורים:

Close up shows that improvements are required

הקווים – “מה עם הקווים?” שאל כל צבע שנקרא לחוות דעתו על המכונית ועל העבודה שעוד יש לעשות בה.

Dents

הדבר ניכר במבט מעל:

It doesn’t fit

המרכב פורק איפה שנית מעל האשיה ונשלח לטינו.

טינו הוציא את החלק הסטטי של גג השמש מתוך המרכב ועיצב מחדש את חלקו הקדמי כך שהקימור שלו התאים לקימור הגג בכלל ולקימור החלק הנע בפרט (כאן יש לציין כי בתחילת השיקום החלק הראשון היה רקוב לחלוטין והחלק השני חסר, כך שבכל שלביה מלאכת השיחזור דמתה למלאכתו של פליאונתולוג המשחזר אדם קדמון שלם על סמך לסת תחתונה אחת ושתי שניים טוחנות). עבודה נוספת הוקדשה לשיפור דיוק ההתאמה בין שני החלקים והבאתם למצב שתנועת האחד בתוך השני קלה וחלקה ביותר.

אחר כך הסיר טינו את כל הפח המעוקם והמעוות שהיה סביב “מפרץ” חלון-הגג. הוא ייצב את מנגנון הגג הנפתח במקומו באמצעות כלונסאות זמניים שחיבר אליו ונשענו על רצפת המרכב (A בתמונה שלהלן):

The roof is re-created

בשלב הבא החל בונה מחדש את החלק החסר של הגג, נעזר בכלי עירגול מתאימים ומבצע ריתוכי אמן.

החלקים החדשים שעשה מתמזגים להפליא בישנים:

The old parts are perfectly merged with the new ones

והנה כל חלקי הגג החדשים במקומם – ויש קווים!

החלק הנע מורכב עכשיו במקומו:

The sliding roof in place

כל מרכב הרובר, והגג בכלל זה, עשוי משתי שכבות פח – פנימית וחיצונית. כדי שיוכל “לפחח” את השכבה החיצונית נאלץ טינו להסיר גם את הפנימית. זאת היתה הזדמנות להיפטר משרידי חלודה שקשה במיוחד להגיע אליה. בשלב זה כלונסאת התמיכה עדיין במקומה.

וכך נראה גג השמש מבפנים המרכב כשהעבודה מתקרבת לסיומה:

Inside view

וכך הוא נראה עכשיו מבחוץ:

Outside view

ואפילו מאחור הוא נראה טוב:

Rear view

(“קו התפר” מקורו בהבדלי גוונים ולא בהבדלי גבהים. אחרי הצבע יעלם הקו הזה לחלוטין).

בינתיים חלו עוד התרחשויות אחדות שיסייעו לרובר הקשיש להראות במיטבו לכשיסתיים השיפוץ: השגתי באנגליה כנף קדמית ימנית “חדשה לגמרי” (דהיינו ONS) וגם מדרגה ימנית כנ”ל. אלה שהגיעו עם 26-453 היו במצב ירוד לפני השיקום, והחדשות הן שיורכבו על המכונית המוגמרת.

A NOS front wing has arrived

כל לוחיות הנתונים (מרווח שסתומים, מס’ אשיה, לוח שמנים וכו’) פורקו מהמכונית ונשלחו ל Pamela David Enamels באנגליה לשיחזור, ויתרמו למראה האותנטי של המכונית לכשתושלם.

רכישה נוספת הם ארבעה צמיגים חדשים מהמידה הנכחדת 17X475, שבוצעה דרך חברת קמור. הם כבר בארץ, ועוברים עכשיו את מסכת העינויים המקובלת של משרד התחבורה\מכס. לעיתים היה נדמה לי כי זה יהיה מכשול בלתי-עביר, אבל כרגע נראה כי הסוף הטוב עומד להגיע.

הספידומטר והכבל שלו כבר שופצו על ידי אוו ספידומטר ומוכנים להרכבה. גם לוח המכשירים עבר ציפוי כרום מחודש בגלוונומטה ומוכן עכשיו להרכבה מחדש. אך על כך – בפעם הבאה.

PREV:       http://wp.me/pXLKy-EY

 NEXT:     http://wp.me/pXLKy-JM