אוקטובר 25

תגיות

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה וארבעה – הצביעה, המשך.

סוףסוף נשלמה ההכנה לצבעשל מכסי המנוע, הדלתות, המדרגות ומכסה תאהמטען, ואפשר לשוב ולהתקדם בגוף המכונית עצמו. כזכור , ארבעת השלבים הקודמים היו: הסרת כל צבע ותיקוני פחחות הכרחיים; צביעה בצבע יסוד אפוקסי; מריחה בחומר פחחים מפוליאסטר, החלקתו וליטושו, ולאחר מכן צביעה בשכבה של צבע שחור מבריק לבקרה. עכשיו יש לטפל בגלים, בשקעים ובבליטות הפוגמים בחלקותהפח שהתגלו בשלב הבקרה כדי שאפשר יהיה לעבור לשלב הבא – הצביעה!

את המשימה הזאת נטלה על עצמה דפנה, המגלה בעיניים חדות ובאצבעות רגישות כל חריגה מחלקת העורהנכספת. השלב הנכחי, אם כן, הוא ליטוש נוסף של המרכב – מסיר בליטותבמקום שהן נמצאות, ומלווה במילוי בחומר” פוליאסטר של השקעים, במקום שאלו מתגלים. יש לזכור, עם זאת, שמדובר בבליטות ושקעים שגובהם או עומקם שברי מילימטר, כלומר מאות אחדות של מיקרונים לכל היותר.

התמונות שלהלן ידגימו את התהליך:

קבלת הפנים למכונית בסדנה – פירוק כללי והסרת כל צבע.

צביעה בצבע יסוד אפוקסי, ולבסוף:

מקצה שיפורים (אחרי שלבי החומרוצבע הבקרה). התמונות הבאות יפרטו אפילו טוב יותר את התהליך:

תחילת העבודה על המרכב, בסדנה של אורי סהר1

שלב צבע היסוד.

שלב החומרוהליטוש הראשוני.

שלב צבע הבקרה

השלב הנכחי – ליטוש נוסף, ושכבת חומר נוספת במקומות בו הוא דרוש.

מבט אלכסוני – שלב החומר הראשוני.

מבט אלכסוני שלב ההחלקה והליטוש.

אותה זוית צילום, בשלב הנכחי.

מבט על העמוד הקדמי של המרכב – שלב צבע היסוד.

שלב צבע הבקרה

השלב הנכחי.

קשת הגלגל האחורי בתחילת העבודה אצל אורי.

שלב צבע היסוד

השלב הנכחי.

מבט מהצד, אחרי הניקוי הראשוני.

שלב צבע היסוד

שלב צבע הבקרה

השלב הנכחי.

קיר האש, אחרי שאורי סהר הסיר שכבות של בוץ גריז וחלודה .

קיר האש בשלב צבע הבקרה

קיר האש והחלון הקדמי – נכון לאתמול.

next:    http://wp.me/pXLKy-18H

prev:   http://wp.me/pXLKy-17b

הציור השבועי לילד: היכן אורי? בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים.