26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה וארבעים – נגיעות אחרונות.

לפני שממשיכים לתחנה הבאה – כוון פרונט ובדיקות – יש לסיים עוד כמה משימות קטנות, נגיעות אחרונות.

פרדי ציפה בזמנו את ידיות הדלתות בכרום.

הציפוי נעשה ברמה גבוהה מאד, אבל כדי לבצע אותו היה צורך לפרק את הידיות לגורמיהן. כך נראו הידיות החיצוניות המפורקות:

External doors handles (re-chromed by Freddy Boulton) are ready for re-assembly

לא הבחנתי בשעתו כי יש הבדל בין תפס הידית של דלת אחורית לבין תפס של דלת קדמית, כך שלקראת ההרכבה מחדש של הידיות המפורקות מסרתי לטינו חלקי שלוש ידיות של דלתות קדמיות וחלקי דלת אחורית אחת. מה עושים? לשמחתי מצאתי בקופסת השאריות תפס מתאים, לא במצב מזהיר, ואיתו יתר החלקים הדרושים להרכבת ידית חיצונית לדלת אחורית. מיהרתי איתו לרפי מגלוונמטה, וכבר למחרת הוא היה מוכן להרכבה במכונית. תודה רפי!

טינו הרכיב את הידית מהחלקים ואת התוצאה הרכיב על הדלת חסרת הידית. ועכשיו יש לרובר ארבע ידיות מבהיקות, ידית לכל דלת.

מנעולי הדלתות מתחלקים לשני חלקים בכל דלת: החלק האחד, בעל לשונית, מורכב בתוך הדלת, והחלק השני, התפסן, מורכב על המשקוף. כך הן נראו התפסנים לפני שנשלחו לפרדי:

30

Door strickers as found

וכך חזרו ממנו:

After

אם שני חלקי המנעול אינם מכוונים בדיקנות זה מול זה לא תפיק סגירת הדלת את קול הנקישה של של דלת משובחת, ויתכן אפילו, חס וחלילה, שתרשרש ותקרקש בנסיעה. הדבר הראשון שנהג אליעזר מרדיאטור הנגבלעשות כשהייתי מגיע אליו היה לפתוח אחת מדלתות הרובר, ולסגור אותה אז בטפיחה קלה. “פריגידר!” היה מכריז אליעזר, ופריגידר ציפיתי עכשיו לשמוע מכל אחת ואחת מארבע הדלתות.

כל תפסן מוצמד למקומו באמצעות ארבעה ברגי 2BA החודרים את המשקוף דרך חורים גדולים, ומתחברים ללוחית מתכת שמאחוריו. כך ניתן להזיז את התפסן והלוחית יחד בשני ממדים, עד שהם מגיעים למקום הנכון והמדויק. טינו הוסיף וגרע לוחיות מרווח (“שימסים“) בין המשקוף והתפסן, הידק את הכל כמעט עד הסוף“, והזיז באמצעות טריז עץ עליו היכה קלות בפטיש. כשהגיע התפסן למקומו הראוי הידק טינו את הברגים עד הסוף. התוצאה: תענוג לסגור דלת, ממש כמו שצריך להיות במכונית אנגלית יקרה.

גם את הטרפיקטורים כוון טינו באופן דומה והם מתפקדים עכשיו כמצופה.

כזכור, לרובר מגבה (גק) יחודי המופעל מתוך המכונית, ולא מבחוץ לה. המגבה ננעץ לתוך פתח ברצפה כמוראה בציור הבא:

jack

The Rover jack requires a door in the floor

כשהמגבה לא בשימוש על הפתח הזה להיות סגור, וזה נעשה באמצעות לוח לביד (דיקט) המהודק לריצפה באמצעות לחצן. שניהם לא הגיעו עם המכונית ואי לכך ביקשתי מטינו לייצר תחליף. הרי התוצאה:

jackc

The original “door” and its lock had been lost, and we had to make a substitute

ועוד צעד נצעד לקראת סיום שיפוץ המרכב.

גם בתא המטען יש חלון דומה. יעודו: גישה למדהדלק ומתקן יניקת הדלק שנידונו בפרק הקודם. גם המכסה שלו היה חסר וגם אותו שב טינו וייצר:

fue

A door for the petrol senders view

מסילות הכיסאות הקדמיים לא חוברו ישירות אל ריצפת המרכב, אלא כסנדוויץ‘. בין כל אחת מהן לבין הריצפה היתה רצועת עץ לבוד, שהגביהה אותה במילימטרים אחדים. כך זה נראה בזמן הפירוק:

mesila

Front chairs rails as found

כמובן ששאריות אלה אינן מתאימות לשימוש חוזר ואילכך הכין טינו ארבע רצועות חדשות.

גם פנס תאורת הפנים מחובר למקומו באמצעות תושבת לביד. כך זה נראה בעת הפירוק:

orp

The playwood base for the internal light as found

גם מתושבת זו לא נשאר הרבה וגם אותה ייצר טינו מחדש. על שיקום הפנס עצמו נרחיב את הדיבור בהזדמנות אחרת.

זהו. תם פרק שיפוץ המרכב. מחר יצא הרובר לתחנתו הבאה.

NEXT:  כוונים ובדיקות

PREV:  מערכת הדלק ב’.