26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה ארבעים ואחד – בדיקות וכוונים.

היום הגיע הרובר למעבדת הרכב של ניר צפר לכוון הסרן הקדמי ובדיקת בלמים. כוון הסרן הקדמי הושאר במודע לשלב זה של הפרויקט.

השם מעבדהאכן הולם את המקום. נקי, מסודר, חדיש, ממוחשב ובעל ציוד בדיקה תואם את זה בו משתמשים במכון רישוי.

ראשית עלה הרובר על המיתקן לכוון הסרן הקדמי:

nire1

Computerized wheel alignment

ניר הצמיד את יחידות המדידה לכל ארבעת הגלגלים. בשלב הראשון יובאו ארבעתם למצב בו הם מקבילים לקו הסימטריה הראשי של המכונית.

nir2

הכוון מתבצע תוך התבוננות מתמדת בצג המחשב המציג את הסטיה מסימטריה:

emza

Monitor

בתמונה שלמעלה מראה הצג כי הושגה המקבילות הדרושה.

בשלב זה נותקה הזרוע מתיבת ההגה, ונספר מספר הסיבובים שגלגל ההגה מסוגל להשלים מקצה אל קצה (שלושה ורבע דהיינו 1170 מעלות). ההגה סובב לאחד הקצוות והוחזר כ 580 מעלות לאחור, ואז חוברה הזרוע בחזרה. בכך הושג שיוויון בין רדיוס הסיבוב שמאלה ורדיוס הסיבוב ימינה.

השלב הבא היה כוון שפיעת הגלגלים, עי סבוב מוט הקישור (התפוחים שבקצותיו הם בעלי הברגה שמאלית וימנית בהתאמה) ביניהם עד להשגת השפיעה הרצויה:

shfia

Camber

זו היתה גם הזדמנות לעקוב אחרי נטיית הגלגלים לאורך כל קשת הסיבוב: היא נמצאה תקינה.

nire3

Toe adjustement

מעמדת כיוון הגלגלים עבר הרובר לעמדת בדיקת המעצורים. היא דומה לעמדה הקיימת במכון רישוי: זוג גלילים המודדים את עוצמת הבלימה, בגלגלים הקדמיים והאחוריים כולל בלם היד (בלם השירות, בשמו הרשמי).

אנגליהאמר ניר, דהיינו 100%.

בזאת הסתיימו הבדיקות, והרובר זכה בתעודה המעידה כי הוא כשר לגשת לטסט:

takin

Certify

אם הכל יתנהל כשורה, יכנס הרובר מחר לבית המלאכה של הרפדים, לישורת האחרונה של המסע הארוך שבמהלכו נולד מחדש.

zipia

In line for the trimers

 

zipia1

NEXT:  הריפוד א’.

PREV:  נגיעות אחרונות.