26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה חמישים ושמונה – הממסרים א’.

כבר בשלבים מוקדמים של השיפוץ החלטתי שמפסקי “לוקס” המפוקפקים יגובו בממסרים. הנימוקים לכך פורטו אז בהרחבה ולא אחזור עליהם שנית.

מצעד המפוקפקים כולל את המפסקים הבאים: המתג הראשי (ה”סוויץ’ “ או מתג מפתח ההתנעה), מתג המגבים, מתג הצופר, ו”מחליף האורות”. שני האחרונים נמצאים במרכז גלגל ההגה והם לא סתם מפוקפקים אלא מפוקפקים מאוד – המכונית הגיעה לידי כששניהם נעקפו על ידי מפסקים לא מקוריים: מחליף אורות ברגל וכפתור צופר חיצוני מחובר לצינור ההגה. מישהו כבר התיאש מהם כליל.

אנחנו אמנם שיפצנו בהצלחה את כל המפסקים והם כולם במצב טוב ומקורי כרגע, והמכונית אפילו עברה איתם טסט כשהאורות מתחלפים, עוצמתם תקינה, הצופר צופר וכו’ וכו’. אבל אני יודע שלא לעולם חוסן ולא יארך הזמן עד שיתחיל תהליך החימצון ההרסני האחראי להוצאתם מכלל שימוש. תכלית הממסרים היא להסיר את הנטל מהמפסקים. הם ימשיכו לפעול, אך באחוזים בודדים מהזרם בו נועדו לפעול, מה שימנע את התחמצנותם; ואפילו אם זו תתרחש במשך השנים לא ישפיע הדבר על מערכת החשמל. הדוגמה הבאה מסבירה מדוע:

תצרוכת הזרם של האורות הגבוהים היא 10 אמפר, במתח 12 וולט. אם התנגדות המגע שיוצר המתג היא 0.1 אוהם – התנגדות קטנה כל-כך שרוב מדי ההתנגדות מתקשים למדדה כיאות – יפול עליה וולט שלם מה-12 הנ”ל, ויתפתחו עליה 10 ווטים, הספק ניכר לשטח מתכת כל-כך קטן. המגע יתחמם והתחממותו תגרום להתחמצנותו המואצת, לעליית ההתנגדות שלו ולספירלה הרסנית. כדי להחמיר את המצב, בית המפסק עשוי מבקליט (סוג מיושן של פולימר) המתרכך עם עליית הטמפרטורה ומתעוות – והמפסק מסיים את חייו התפלים.

הממסר הוא סולנואיד המפעיל זוג מגעים. התנגדות הסולנואיד היא 85 אוהם כלומר הזרם שהוא צורך הוא כ 0.14 אמפר. בתנאים כאלה ההספק שיתפתח על המפסק (0.1 אוהם) יהיה בסך הכל 2 אלפיות וואט, שבר של אחוז מההספק במקרה הקודם. המפסק לא יתחמם והתחמצנותו תהיה איטית ביותר. יתר על כן, גם אם תעלה ההתנגדות שלו פי עשר ואפילו פי מאה – לא יפריע הדבר לממסר, והוא ימשיך לפעול ולמתג.

לסיכום: מטרת הממסרים היא לשמר את המתגים המקוריים אבל להסיר מהם את העומס. פרט לכך ישאר החיווט מקורי ככל האפשר.

את התשתית לממסרים, דהיינו את התושבות שלהם, הרכבנו במקומם עוד בזמן חיווט המכונית מחדש.

קוראים רגישים התלוננו אז על חוטים צבעוניים המשתרבבים להם פה ושם בתא המנוע, מפירים את ההרמוניה הכללית (תגובה 339). אלו היו מוליכי החיבור של תושבות הממסרים, שבאותו שלב טרם חוברו.

וכמו האקדח של צ’כוב שרק היה תלוי על הקיר במערכה הראשונה, אבל ירה במערכה האחרונה – גם הם יירו, כלומר יחוברו למקומם, קצרים, ויתמזגו ברקע – עכשיו, כשאנחנו במערכה האחרונה.

ראשון לכולם הוא מתג ההצתה (הסוויץ’). הוא מזין את סליל ההצתה (1.5 A), האיתות (יכול להגיע ברובר ל 2A), אורות המעצורים (3A), הרוורס (2A), הצופר (10A), והמגבים (3A). הסך-הכל יכול להגיע ל 21.5 A – אמנם רק במקרה שמישהו מנסה לחנות בין מכוניות ברחוב ברוורס בגשם וצופר תוך כדי לחיצה על דוושת המעצורים. אבל גם במקרים פחות קיצוניים העומס הזה הוא מעל יכולתו של המתג המסכן. כך נראית הסכמה שלו ללא הממסר:

schematic-relay1

Ignition switch without relay

 

הדגשתי את החיבורים הרלוונטיים (חוטים 20 – לבן, ו 24 – לבן\שחור) וקל לראות כי מה שמתג ההצתה עושה הוא לחבר את המגעים A1 ו A3 שעל קופסת הבקרה זה לזה.

אי לכך, יחברו מעתה מגעי הממסר את החיבורים הללו זה לזה, והמתג  יסתפק בהפעלת הממסר (וגם את נורת הבקרה שכמעט ולא צורכת זרם). המעגל נראה מעתה כך:

schematic-relay2

Ignition switch with a relay (see also next chapter)

 

שני בתור הוא ממסר המגבים. מפסק המגבים מאריק (מחבר למינוס) את מנוע המגבים, והוא כזכור מין מיקרו-סוויץ’ מוזר למדי שיושב על ציר המגב הימני – השבתו לחיים היתה קשה. לחזור ולהגיע אליו (אם יזדקק חלילה לשרות) כרוך בפירוק הפנל – סיוט. שווה לשמור עליו בריא ושמח וגם זאת נעשה באמצעות ממסר.

כך נראית הסכמה המקורית, ללא הממסר:

wiper

windscreen wipers without a relay

 

המוליך 27 (ירוק\סגול) יוצא מהמנוע ומגיע למתג ההפעלה של המגבים, המחובר בצידו השני למוליך השחור 33 ולאדמה.

מגעי הממסר צריכים לכן לחבר את 27 לאדמה, כשהמתג יחבר את סליל ההפעלה של הממסר לאדמה. הסכמה החדשה נראית כך:

wiper1

windscreen wiper circuit modified with a relay

 

מעגל הממסר להפעלת הצופר דומה מאד. גם הצופר מחובר באופן תמידי למתח והמפסק משלים את המעגל שלו לאדמה (למינוס). אך מעתה יחברו מגעי הממסר את הצופר לאדמה ומגעי לחצן הצופר יספקו מינוס לסליל ההפעלה של הממסר:

לפני:

horn

Horn / Light circuit no relay

 

ואחרי:

horn1

Horn circuit with a relay

 

גם השינויים במעגל התאורה הראשית נעשו באותה רוח. לממסר שני מגעים: האחד NC (מגע בהעדר מתח על סליל ההפעלה) והשני NO (מגע כשיש מתח). נחבר את הממסר כשה NC אחראי על אורות הדרך, שבימינו הם בשימוש רוב הזמן, ואת ה NO נייחד לאורות הגבוהים. המעגל לפני השינוי הוא גם מעגל הצופר לפני השינוי (למעלה). ואחריו:

or

Lights circuit including a relay. The NO connection is reserved to the high beam. Note the wires colour code

 

כשנסתיימה עבודת ההכנה “התיאורטית” נגשתי לביצוע. הדפסתי את הסכמות המעודכנות ואת קוד הצבעים ופרשתי אותם לפני על מכסה המנוע.

scheme

Using the printed circuits diagrams and colour code for wiring

 

וכך נראים ממסרי מתג ההפעלה והמגבים כשנסתיימה העבודה:

mimsar

The wired relays

 

קטנים, צבעם שחור והם מתמזגים בהצלחה לא רעה ברקע…

מדידת המתח לפני השינוי הראתה מפל מתח של כמעט שני וולט על מפסק מחליף האורות שבמרכז ההגה (כולל החיווט). פרוש הדבר התנגדות של 0.2 אוהם, ועשרים וואט חום. הוספת הממסר הורידה את מפל המתח לחצי וולט המתחלקים שווה בשווה בין החיווט ובין הממסר: כל אחד מהם יחיה בשלום עם 2.5 וואט חום המתפתחים עליו. עוצמת התאורה יחסית לריבוע המתח, ולכן “הרווחנו” מהשינוי גידול בן 12.1/10.6 בריבוע בעוצמת האור כלומר 30% !

NEXT: הממסרים ב’.

PREV: מחלות ילדות ב’.