ההגה של 26-453 – ג’.

בפרק הראשון  הזכרנו את ה MG TC בעל הסרן הקדמי הקשיח, נוסח הרובר, שנשות אמריקה התלוננו על ההגה הקשה שלו, ועל הפתרון שסיפקה להם חברת MG: טריזים שהונחו בין הקפיצים הקדמיים והסרן, אשר סובבו אותו לאחור והפחיתו על ידי כך את זווית הקסטר שלו. גם ברובר יש טריזים כאלה, שסופקו על ידי החברה, וברשותי יש גם טריזים “תוצרת הארץ”, מן גאווה ישראלית שכזו, אשר מצאתי בחלק מן התורמות שפירקתי. הנה אחד מהם, לדוגמה:

triz
Wedge for castor control

מניחים אותם תחת הקפיץ; אם הם מונחים בחלקו הקדמי זווית הקסטר יורדת (הגה יותר קל, קשה יותר לנסוע בקו ישר) אם הם מונחים תחת חלקו האחורי זווית הקסטר עולה (הגה יותר קשה, המכונית מתמרכזת מאליה).

כזכור מצאנו כי הסרן הקדמי של 26-453 מפותל כך שהקסטר בגלגל הימני יותר קטן מהקסטר בגלגל השמאלי. ועוד מצאנו כי הסרן גמיש בגבולות ידועים וניתן גם לכופף אותו וגם לפתל אותו. אם כך, חשבתי, הנחת הטריז תחת קפיץ אחד תוכל לפתל אותו בכוון הנגדי וכך “לישר” אותו. הקטנת הקסטר צריכה להתבטא בהגה רך יותר, הגה הדורש פחות כוח לסיבובו. פחות כוח? כוח הוא גודל מדיד. החלטתי לחקור את הנושא באופן “מדעי” ולמדוד את הכוח הדרוש לסיבוב ההגה כפונקציה של מיקום הטריז תחת הקפיצים.

force
Force measurement using a calibrated spring

כוח מודדים באמצעות קפיץ מכוייל:

זה אינו המכשיר המתוחכם והמדויק ביותר בעולם, אך לצרכינו הוא יספיק. אנו בסך הכל צריכים לזהות מגמה.

measure
Procedure

כדי לתחוב את הטריז מתחת לקפיץ, משחררים את ארבעת הברגים המחזקים את הסרן לקפיץ, ומגביהים את הקפיץ בעזרת מגבה (ג’ק).

pticha
Inserting the wedge

תוחבים את הטריז, מורידים מהמגבה ומהדקים בחזרה את הברגים. אחרי כל שינוי מדדתי את הכח הדרוש לסיבוב ההגה וערכתי נסיעת מבחן להתרשמות.

הטבלה הבאה מראה את הכח (בליברות) הדרוש להזזת ההגה כפונקציה של מיקום הטריז.

שמאל לפנים       Left front

11

בלי     without

9

ימין מאחור     Right back

7

ימין לפנים   Right front

9.5

 The other 10 — 26-069

3.5

גלגלים באוויר    Floating wheels

4.5

כצפוי, הקטנת הקסטר בגלגל הימני הקטינה את הכח הדרוש לסיבוב ההגה. אבל השוואה עם ההגה של 26-069 – שהוא הגה מאותו סוג בדיוק, ובעל וותק של עשרות שנים על הכביש – הראה כי אפילו כך הכח הדרוש לסיבוב ההגה גדול בצורה בלתי נסבלת. הרמת קדמת המכונית כך שאינה נוגעת באדמה מנטרלת את השפעת החיכוך הבא מן הגלגלים. במערכת הגה אידאלית צריך הכוח הנמדד במצב הזה לרדת לאפס. אבל הכוח הדרוש לסבוב ההגה נשאר גבוה, גבוה אפילו מזה הדרוש לסבוב גלגלי 26-069 בחניה!

המסקנה החד-משמעית היתה שיש חיכוך מוגזם במערכת ההיגוי, והמשימה הבאה היתה לאתר את מקורו ולבטל אותו.

החשוד הראשון שעלה בדעתי היה מכסה תיבת ההגה.

הסיבות לכך פורטו בהרחבה בתיאור שיפוץ ההגה (הרזרבי) של 26-069.

ואמנם, שחרור הברגים המהדקים את המכסה הוריד את הכוח מ 4.5 ל 2.0 (גלגלים באוויר).

כאן כדאי לערוך אתנחתא קצרה ולבחון את השפעת מכסה תיבת ההגה על מערכת ההיגוי של מכוניות בריטיות משנות השלושים והארבעים.

שני היצרנים שהתחרו על השוק הזה היו בורמן-דוגלס ובישופ. בורמן-דוגלס נחשב לאיכותי בין השניים ואפילו מכונית כגון “הציפור הכחולה” בה שבר דונלד קמפבל את שיאי המהירות היבשתית בשנות החמישים היתה מצויידת בו. בשני סוגי תיבות ההגה מוט ההגה מסתיים בבורג המזיז גל ארכובה קטן ההופך את התנועה הסיבובית של ההגה לתנועה הלינארית הדרושה להטיית הגלגלים הקדמיים

Steering rocker shaft – needs to stay tight inside the hardened ring

שמאלה או ימינה.

בעוד שב”בישופ” זה בורג חיצוני הרי שב”בורמן-דוגלס” זו הברגה פנימית. כדי שגל הארכובה ימצא בדיוק במקומו, ויוכל לנוע אך ורק ימינה ושמאלה צריך משהו שיגביל את תנועתו מעלה-מטה. בשתי החברות הפתרון שנבחר היה פשוט: מכסה תיבת ההגה!

אם המכסה מהודק מדי, נוצר חיכוך גדול בתיבת ההגה. אם הוא רפוי מדי, נוצר חופש מוגזם בתיבה. את המרווח הנכון בין התיבה והמכסה יש לכוון על ידי בחירה זהירה של לוחיות מרווח (“שימסים”) ביניהם. עבודת פרך, המצריכה גם מציאות מלאי מספיק של שימסים. בכל מקרה נשאר חיכוך גדול בין המכסה וגל-הארכובה.

הפתרון שאימצתי לפני שנים רבות היה להשתמש בבורג עם ראש כדורי מוקשה (דחיף של נדנד שסתומים)

 

Fixing the rocker shaft

 

Modifying the steering box cover for rocker shaft control

 

 

Upper side of the top cover – before and after

 

פתרון הרבה יותר ממוסד הוציאה לשוק חברת מוס עבור MG TC עם הבישופ שלו.blog-stat3

Mos kit for MG TC steering, for rocker shaft control with minimum friction.

כאן מדובר על מיסב לחץ אמיתי, בעל כיוונון עדין ומדוייק. העדויות מהשטח טוענות כי הקיט הזה מביא לשיפור ניכר בתכונות ההגה.

פירוק המכסה הראה היכן בדיוק התרחש החיכוך:

before
Where friction takes place

וכך נראה אותו מכסה אחרי שנערך בו השינוי:

after1
After the modification

מכיוון שמדובר בהגה שמאלי, צורת המכסה הזה היא תמונת ראי של המכסה מהתמונות למעלה.

הרכבתי את המכסה המשופר, ואלה התוצאות:         force required after modification

1.5

גלגלים קדמים באוויר  floating wheels

3.0

גלגלים קדמיים בעומס מלא  Fully loaded wheels

שזה כמובן שיפור משמעותי ביותר. נסיעת המבחן הפגישה אותי סוף-סוף עם הגה נעים ושמיש. הטריז נמצא עכשיו על מצב “מינימום קסטר” ואני אמשיך לבדוק את השפעת מיקומו וגודלו בתקווה לשיפור נוסף.

PREV: ישור סרן קדמי קשיח