שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י”א.

הפעם אנו עוסקים בדיסקית הקונית המתווכת בין ההילוך הקבוע והמיסב הקדמי של הציר המשני. עיסוק משמים? בלעדי הדיסקית הזאת אין תיבת הילוכים, אין אוטו, וחוזרים לסוסים ולעגלות…