שיפוץ תיבת הילוכים ברובר P2 – י”ג.

חלקי תיבת ההילוכים עוברים ניקוי באמבט אולטרסוני עם נוזל ניקוי מיוחד.