שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – י”ד.

הרכבת ה Freewheel כסדרה.