שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – ט”ו.

הרכבת התיבה מתחילה בהכנת הצירים הראשי והמשני וקיבוע המיסבים.