שיפוץ תיבת הילוכים של רובר מסדרה P2 – סוף.

השיפוץ מסתיים בהרכבת בוררי ההילוכים ואטימה.