רובר 10: שפוץ מנוע י”ד.

במכוניות רבות מסומנים גלגלי השיניים של הזימון בסימני הרכבה, ופעולת הזימון מסתכמת לפיכך בהרכבה לפי הסימנים.
לא כך ברובר. ברובר, כמו ברובר – גלגלים אלה אינם מסומנים.
אם תשאלו מכונאי ותיק, מאלו שראו כבר הכל, איך מבצעים תזמון שסתומים בתנאים אלה הם יגידו לכם בקצרה: “חפיפת שסתומים”.
והכוונה היא, שיש להרכיב את שרשרת הזימון כך שבזמן שבוכנה נמצאת בנקודה מתה עליונה (T.D.C) שלה – על שסתום הפליטה ועל שסתום היניקה שלה להיות פתוחים גם יחד.
במילים אחרות, יש לסובב את גל הארכובה ואת גל הזיזים, כל אחד לחוד, ולהביא אותם למצב שתואר למעלה, ואז להרכיב את השרשרת.
אבל עיון בתרשים הזימון של הרובר מעלה את הממצאים הבאים:

head-camshaft

Timing chart of Rover 10

מצד אחד תחום חפיפת השסתומים בסביבת ה TDC רחב למדי – כ +/- 10 מעלות גל-ארכובה – ומצד שני החפיפה מתרחשת ממש בקצה מהלך השסתומים, האחד כמעט נסגר והשני רק מתחיל להיפתח, מה שמקשה על זיהויה.
ברובר סברו כנראה שלא רצוי להסתמך על שיטה זו ופנו למשהו מדויק יותר.
עיון נוסף בתרשים מלמד כי שסתום הפליטה נפתח 132 = 48 – 180 מעלות אחרי TDC ונסגר 372 מעלות אחריו, ולפיכך פתוח במשך 240 מעלות גל ארכובה. משום כך השסתום פתוח במלואו בדיוק 132 + 240/2 = 252 מעלות אחרי TDC – או 108 מעלות לפני TDC הבא. מצב זה נקרא באנגלית Exhaust Peak או בראשי תיבות E.P.
גלגל התנופה מסתובב עם גל הארכובה, הוא גדול מאד ולכן יכול לשמש כמד זווית בעל רזולוציה גבוהה – הרבה יותר מאשר כל סימון על גלגלי השיניים (קוטר גלגל השיניים הראשוני 6 ס”מ וקוטר גלגל התנופה 30 ס”מ – שיפור של פי חמש ברזולוציה)

ratio

Having the timing marks on the flywheel improves the accuracy X5 over having them on chain wheel

לפיכך סימנו ברובר על גלגל התנופה את המעלה ה 108 לפני TDC באותיות EP וחרצו בו קו מתאים, וציידו את בית גלגל התנופה במצביע (pointer) וחלון מתאימים. כשהקו על גלגל התנופה נמצא מול המצביע – גל הארכובה נמצא בדיוק 108 מעלות לפני TDC.

halon

The exhuast peak is 108 deg before TDC

חובה לוודא שגלגל התנופה מחובר נכון – אפשר לטעות כאן ב-180 מעלות!
משום כך מסומן גם גלגל התנופה בסימון TDC וקו מתאים לו. מרכיבים את גלגל התנופה ומוודאים כי כשבוכנה מס’ 1 נמצאת ב TDC גם המצביע מורה על הקו המתאים ל TDC. להקלת ההרכבה מוטבע 0 גם על פין המירכוז של הגל וגם על החור המתאים לו בגלגל.

galgal

The flywheel can be fitted 180 deg off. to avoid that, there are O marks on both cranck and wheel, See next picture

simoon

(קצת קשה לראות – אבל הסימונים שם).
עכשיו יש להרכיב dial gauge על מרים השסתום של שסתום הפליטה של בוכנה מס’ 1, הוא המרים הראשון בטור. זה נראה כך:

dialg

The dial indicators shows the exhuast valve peak

ולסובב את גל הזיזים עד שהמחוג מראה מקסימום. הרזולוציה הזויתית של תהליך זה טובה ממעלה. במצב זה יש לחבר את השרשרת. אבל מאחר והמרווחים בין חוליות השרשרת קבועים, יכולה להיווצר כאן בעיה.
לשרשרת 62 חוליות, ולכן כל אחת מהן מתאימה למרווח של 360:62=5.8 מעלות, וטעות כזו יכולה להיווצר בהרכבה (היא מתבטאת בכך שיש צורך לסובב קצת את גל הזיזים כדי שקצות השרשרת יתלכדו). משום כך ציידו ברובר את גלגל השיניים הגדול בשלשה חריצים למפתח (קייל בשפת המכונאים, שיבוש של key האנגלי).

ggadol

Three possible ways to attache the wheel to the camshaft enables to match the EP mark with the EP of the valve itself

הראשון באפס מעלות, השני ב-117 (3 מעלות לפני 120) והשלישי ב-243 (שלוש מעלות אחרי 240). אחד משלושת החריצים הללו חייב להתאים – וכך היה. אמנם חוק מרפי מחייב שזה יצליח רק בניסיון השלישי אבל הפעם זה הצליח כבר בניסיון השני. בכל נסיון חולצים את גלגל השיניים בעזרת חולץ פשוט

extract

A simple extactor is requierd to remove the wheel .

הגלגל מצוייד בתבריגי 5/16 BSW עבור החולץ.
לסיום יש לנעול את השרשרת במנעול שלה (שרשרת חדשה ניתן להשיג אצל מייק אוונס או מייק קולדרי). זאת עושים כך:
ראשית מפשילים את שתי החוליות הפנימיות ומשחילים את המנעול ומוטית הקישור הפנימית:

step1

Locking the chain 1

ואז מוסיפים את המוטית החיצונית ונועלים:

step2

Locking the chain 2

לסיום מהדקים היטב את אום הנעילה של גל הזיזים, ומאבטחים בפין מתפצל:

fin1

Securing with a split pin

fin2

NEXT
PREV