רובר 10: שפוץ מנוע ל”א.

vasatim

Left – electronic regulator. Right – electro-mechanical regulator

בזמנו סקרתי שורה שלמה של “כפילים” הנראים כמו חלקים מקוריים של המכונית אך בנויים בטכנולוגיה עכשווית, ומבטיחים אמינות משופרת. זו נחוצה מאד בתנאי התנועה העכשוויים בהם היתקעות יכולה להיות מסוכנת ביותר – סכנת מוות ממש.
בין חלקים אלו “כיכבו” וסת הזרם האלקטרוני המחליף את הוסת האלקטרו-מכני של לוקס, וסט מגעי ההצתה (“פלטינות” בשפת המכונאים) האלקטרוני, המחליף את סט המגעים המכני המסורתי. סטטיסטיקות שנערכו בזמנו הראו ששני פריטים אלה היו האחראים הראשיים לתקלות במכוניות העבר – והדבר מובן בגלל האופן בהם הם פועלים. אלו הם מגעים נפתחים במעגל השראותי, מה שדן אותם מראש לחיים קצרים. הדבר הוסבר לפרטיו ברשימה “שעון הזמן”.
הזמנתי את החלקים, והם הגיעו, אבל לא השתמשתי בהם. הסיבה הייתה זמן האספקה שלהם, הלא קצר. כדי לא לעצור את הפרויקט, השתמשתי אז “בינתיים” בחלקים האלקטרומכניים, וכשהם הגיעו – כבר הייתי ראשי ורובי בנושא אחר ולא רציתי לפצל מאמץ. והנה התפניתי, ויותר מכך, על עמדת הבדיקה נמצא מנוע חי וניתן לערוך עליו בדיקות לא רק בלי להשבית מכונית, אלא בבית, בנוחיות רבה ובקרבת כל מכשירי המדידה הנחוצים.
כמקובל ברובר, וביתר המכוניות האנגליות הישנות, גם מערכת החשמל של עמדת הבדיקה היא בעלת “אדמה חיובית“.
אבל, בגלל תכונות של סיליקון שלא נכנס אליהם הפעם הרבה יותר פשוט וקל ליצור וסת זרם אלקטרוני למערכת חשמל עם “אדמה שלילית” מאשר ל”אדמה חיובית” – ולכן הווסת שקיבלתי אינו מתאים לעמדת הבדיקה. המשימה הראשונה הייתה, אי לכך, הפיכת הקוטביות. זו משימה פשוטה ביותר:
מתחילים בהפיכת חיבורי המצבר: מחברים את הקוטב השלילי לאדמה (גוף המנוע) ואת החיובי לסולנואיד. עכשיו יש לנתק את חיבור השדה (Field, האות F על הוסת) ולחבר אותו רגעית, פשוט נגיעה קלה (המייצרת ניצוץ!) לקוטב החיובי של המצבר – ואז להחזיר אותו למקומו הרגיל. זה הכל. את ההסבר לפעילות הזאת אפשר למצוא כאן.
עוד פעולה שיש לעשות היא הצלבת חיבורי מד הזרם, אחרת תראה טעינה כפריקה ולהפך.
לכאורה אנחנו מוכנים עכשיו להתניע ולבדוק – אבל רגע אחד. במנוע הנמצא על עמדת הבדיקה הותקנו מגעים (“פלטינות”) אלקטרוניים המתאימים לאדמה חיובית… נסיון התנעה לא רק לא יצליח – הוא עלול אפילו לפגוע בהם. אמנם היה ברשותי סט מגעים המתאימים לאדמה שלילית אבל טרם ניסיתי אותו, וכדי לא לערב שמחה בששון החזרתי למפלג את המגעים המכניים, שאינם רגישים לקוטביות.
mechani
עכשיו החלפתי בין הווסתים – הסרתי את הווסת האלקטרומכני וחיברתי במקומו את האלקטרוני – הם חילופיים 1:1 ומבחוץ לא ניכר שום הבדל

התנעתי, ומיד הסתבר כי הווסת האלקטרוני פועל! כדי לבדקו לעומק יש לחבר פנסים ראשיים למערכת, לבדוק מה מתרחש כשהמצבר פרוק או טעון לחלוטין – כל זאת יערך בהזדמנות אחרת.

בינתיים נערכה רק בדיקת פועל \ לא פועל, והתוצאה:  פועל!
עם זאת, קיים תחום אפור בין טעינה לניתוק, בו מד הזרם מתנדנד בחוזקה בין + ל -. עדיין לא ברורה לי סיבת הדבר.
עכשיו הגיע הזמן להתקין את המגעים (“פלטינות”) האלקטרוניות, לאדמה שלילית, ולהגיד עליהן כמה מילים.
פעולתן מבוססת על חיישן זעיר, הקרוי על שם המדען שגילה אותו: רכיב הול (Hall). זה רכיב המשנה את מוליכותו החשמלית כשהשדה המגנטי בו הוא נמצא משתנה.
המגעים האלקטרוניים מכילים לכן מגנט חזק הנמצא מול גל הזיזים של המפלג
elect-points
תוך כדי תנועה, מתקרב הזיז למגנט ומתרחק ממנו חליפות. כשהוא מתקרב מתחזק השדה המגנטי וכשהוא מתרחק השדה המגנטי נחלש. אלמנט הול מתרגם שינויים אלה לאות חשמלי. שבב אלקטרוני מגביר את האות הזה ומעביר אותו לגלאי סף, המפעיל את המתג האלקטרוני. סכמת בלוקים של ההתקן נראית בתמונה הבאה:
block
נשווה מעגל זה למעגל הצתה עם מגעים אלטרומכניים:
block1
אנחנו רואים כי פרט אחד שונה, חיצונית, בין שני המעגלים. המעגל האלקטרוני זקוק להספקת מתח קבוע (בלשון האלקטרונאים הוא זקוק ל Vcc.), והמגעים האלקרומכניים אינם זקוקים לו. פרט לכך המעגלים זהים: כשהזיז קרוב לחיישן המגעים נפתחים, ובשאר הזמן הם סגורים ומקצרים את הצד השלילי של סליל ההצתה לאדמה.
מהמגעים האלקטרוניים עצמם יוצא זוג חוטים: את האדום יש לחבר ל Vcc הלא הוא מתח הקוטב החיובי: 12V. את השחור יש לחבר לחיבור השלילי של סליל ההצתה – וזה הכל.
חיברתי, וניסיתי להתניע – כלום. בדיקת ניצוץ – אין. אחרי גירוד מצח קל שאלתי את עצמי – וה”אדמה” היכן היא? כדי להשלים את המעגל חייב צד אחד של המתג להתחבר לאדמה. אבל משום מה ברגי החיבור היו מבודדים, אין לי מושג מדוע. אחרי שקיצרתי את הבידוד הזה (חוט “אדמה” בתמונה) החל המנוע לפעול בשמחה ובששון.
לסיכום: “הכפילים” פועלים. יש גם ווסת דינמו אלקטרוני וגם מגעי הצתה אלקטרוניים – אף על פי שמבחוץ נראים גם המפלג וגם קופסת הבקרה אותנטיים לחלוטין. בשלב הבא הם ישתלו ב 26-453 ויקטינו את הסיכון שתתקע בדרך בגלל הטכנולוגיה המיושנת שלה.
electronic-dist

PREV

NEXT