צבע חדש לרובר הירוק: ב’

לאחר ההקדמות בפרק הקודם, משכנעות או לא, הגיע הרובר למכון היופי של אלון ודפנה, לשם סילוק קמטים, ריפוי צלקות, ושאר טיפולים פלסטיים – עד מניקור ופדיקור, ועד בכלל.

ונתחיל במכה הקטנה שעל יד הכנף, זו הנראית בתמונה הבאה:

maka-ktana

וביתר פרוט:

maka-ktana1

המקום שופשף עד שנחשף הפח

maka-a2

ואז הוטלא,

maka-ach1

ואחר נצבע בצבע יסוד. כך נראו אחורי המכונית בשלב זה:

back2

השלט הנאה שבמרכז תא המטען הוסר כדי שלא יפגע כשהצבע שבסביבתו ישופשף. אבל כמו שקורה לעיתים כשמרימים אבן – אחרי שהוסר ציפתה הפתעה לא נעימה מתחתיו:

shelet-ach1

חלודה מטויחת ב RTV לבן. גם אלו שופשפו עד ברק:

shelet-a2

זה הביא להחלטה להסיר את מכסה תא המטען (האוצר בתוכו את הגלגל הרזרווי) כולו לבדיקה יסודית:

bag1

כאן הוא נראה תמים למדי, אבל מבט נוסף בחלקיו המוצנעים חשף עובדות קשות לצפיה:

bag3

מימין, וגם משמאל:

bag4

כמו שאר חלקי הרובר גם מכסה תא-המטען עשוי משתי שכבות פח עם רווח ביניהן. כדי לתקן את הפנימית היה צורך לקלף פיסה מהחיצונית:

bag5

ואחריה מהפנימית:

bag6

אלון ריתך טלאים במקום במקום הפיסות שנחתכו:

bag7

bag8

פנימי, ואחריו חיצוני:

bag9

bag10

bag11

ואחרי ריתוך, החלקה ושפשוף קיבל הטלאי החיצוני את הצורה הבאה:

bag12

bag13

והמכסה כולו מתחיל לקבל צורה:

bag14

bag15

וזוכה לשכבה ראשונה של צבע יסוד:

bag18

עכשיו הגיע הזמן להסיר כמה מפגעים פרה היסטוריים. ראשית בסיס האנטנה המיותר. זה מה שמתגלה אחרי שהוסר:

antena

(עם שכבות צבע ארכאולוגיות מהתקופה הכתומה, ירוקה, א’, ירוקה ב’, ירוקה ג’…). וכך הוא נראה לאחר שהמקום הוטלא ושופשף:

antena-zal

גורל דומה ציפה לחורים שנקדחו אי-אז למנורת איתות לא-מקורית. הנה הימני ביניהם נראה בסוף דרכו:

left1

נסתמו גם הימני:

old-vi-s1

וגם השמאלי:

old-vin-y1

וכך אנחנו נראים בשלב זה, מצפים לבאות:

yamin1
צילמה: דפנה גור.

NEXT

PREV