דצמבר 01

תגיות

יד ראשונה מרופא (כ”ח)

בפעם הקודמת ראינו איך הסרן האחורי והקפיצים האחוריים מתקרבים למלוי תפקידםהפעם נראה איך זה מתרחש.

ראשית יש להשלים את הרכבת הקפיצים עי חיבור דיסקיות המרווח, הברגת אומי הכתר ונעילתם על ידי הפינים המתפצלים:

pink-s

Assembly is completed by adding the washers castle nut and split pin

 

הצעד הבא היה הרכבת גלילי ותושבות הגומי על תומכי המוט נוגד הגלגול (anti roll bar).

arb-prat

The anti roll bar receives new rubber bushes and an implant of good 5/16 BSF thread

קצותיהם העליונים של אלו היו חלודים ואכולים עד כדי כך שהחלטנו להחליפם. קוטרם הוא 5/16 והם מסתיימים בתבריג BSF מתאים. אי לכך הסיר את טינו את החלקים הפגועים והשתיל (ריתך…) במקומם קצוות של בורג BSF באורך המתאים.

הרי המוט מחובר למקומו, לפוף בגומיותיו החדשות:

arb-complt

Anti roll bar ready to go

והנה הגיעה העת לחבר את הסרן האחורי לקפיצים. הקפיץ נמצא בסנדוויץ’בין שתי גומיות הידוק, מוגנות על ידי מסגרת

buffer-t

The rear spring is sandwiched between two “softeners”

חדשות, כמובן. בסיס הסנדוויץ’ הוא התושבת התחתונה של בולם הזעזועים:

buffer0t-shock

The bottom plate is also the shock absorber connection

מכיוון שתצורת הסרןקפיצים היא under-slung יש למתוח אותם כדי שאפשר להדק אותם באמצעות ברגי ה U היעודיים.

באמצעות כליבה הדקנו את הקפיץ האחורי הימני לאשיה, ומתחנו את הקפיץ השמאלי בעזרת מותחן מאולתר המורכב בארבעה מוטות הברגה ושני חלקי תושבת בולם זעזועים מנוסרת:

hidook1

Improvised compressor

hidook2

An old bottom plate had been sacrificed

דרושה סבלנות, אבל היא משתלמת:

u-s

And with some patience …

u-s2

הקפיץ מתוח, ברגי הU במקומם. עוברים עכשיו לימין וחוזרים על הפעולה. הסרן האחורי אזוק למקומו:

ניתן עכשיו להחזיר למקומם את מחסומי התנועה (של הסרן והקפיץ) העליונים, אבל העיקר הוא החזרת הציריות למקומן!

u-all1

Now the shafts are returned

hs-s2

hs-top1

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV