פברואר 14

תגיות

עיסקי גוף 5 – הרצפה.

אם בפעם הקודמת עסקנו בדפנות המרכב, כלומר בקירות, הפעם נרד לרצפה.

פרט לרובר 10 – לכל דגמי רובר מסדרה P2, והטורר בכללם, הייתה רצפת עץ. מדובר בעץ לבוד (דיקט) שהדבק בין שכבותיו עמיד למים, והוא קל משקל וחפשי מפגמים. לביד כזה נקרא לביד ימי Marine grade plywood.

71 השנים שעברו על חלקי הרצפה המקוריים לא היטיבו איתם, ועל כן פניתי לנדב (לוי) שיכין להם רפליקות טריות ורעננות.

לוחות הרצפה מהודקים לאשיה באמצעות ברגי 1/4 BSF מחודדים בעלי ראש קוני מחורץ ודיסקיות שקע תואמות:

HW

Special washers and bolts to secure the floor to the body

הלוח הראשון שהכין נדב היה בסיס הכסאות הקדמיים. הרהו תופס את מקומו:

basis

Front chairs carrier

בין בסיס הכיסאות וקיר האש נמצא ההדוםעליו משעינים את הרגליים. הוא מצויד בחלון נפתח, לטובת המגבהָ (ג’ק):

riz

Shutters to the jack openings

החלונות הללו נראים היטב בתמונה. ההדוםמורכב על חלקו התחתון של קיר האש התחתון, ולכן הורכב גם הוא:

complet

The lower part of the fire wall is back

חלק ריצפתי נוסף הוא תא המטען, הכולל גם את בית הגלגל הרזרבי הוכן והורכב גם הוא:

bagaz1

Trunk floor and petrol tank inspection

bagaz2

בהמשך ירופדו כל החלקים הללו בחלקם העליון ויצבעו בצבע מגן בתחתון.

זו היתה הזדמנות לבדוק את מיקומם של מכלולי האלומיניום שהם חלק מבסיס המושב האחורי (חלקי העץ המתאימים להם עדיין ממתינים אצל נדב לתורם).

bacseat

Testing the back seat supports

גם תור הפגוש הקדמי הגיע, להרכבת נסיון:

pagosh

Test installation of the front bumper

זה היה הרגע להשקיף בסיפוק מסוים על מצבה העכשווי של המכונית:

meachor1

zad

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV