שינויים בתקנות רכבי האספנות בבריטניה

החל ב 20 למאי 2018, כלי רכב שגילם מעל 40 שנה ומוגדרים ככלי רכב היסטוריים, יהיו פטורים מאגרת רישוי.

המבחן השנתי (“טסט“) ישתנה גם הוא החל ב 20 למאי 2018. מתאריך זה, כלי רכב המשתייך לקבוצת כלי הרכב בעלי הערך ההיסטורי, זא רוב כלי הרכב בני ה־40 ומעלה, יהיו פטורים ממבחן זה, אם כי מי שיהיה מעוניין בכך יוכל להמשיך לגשת אליו.

לכלי רכב בעל ערך היסטורייחשב כלי רכב בעל ערך היסטורי לבריטניה ואשר יוצר בבריטניה או נרשם בה לראשונה ארבעים שנה ויותר קודם לכן; הוא מדגם שכבר אינו מיוצר; ואשר תוחזק או נשמר במצבו המקורי ולא עבר שינויים יסודיים במאפיניהם הטכניים של מרכיביו העיקריים.

רשות הרישוי תתייחס לתקני החלקים, לא למקוריותם. (לדוגמה: סוג הצמיג ומידותיו, ולא תאריך ייצורו – המתרגם). דרישה זו חלה על כל רכיבי המכונית, כך שהיא מתירה החלפה הדרגתית של כל החלקים מכל הסוגים, כולל האשיה והמרכב, אשר בכלי רכב היסטוריים רבים יש לערוך על מנת שיוכלו להמשיך ולנוע בבטחה בדרכים.

כלי רכב שלא יוכרו כבעלי ערך היסטורי יחויבו במבחן שנתי (טסט) ובתשלום אגרה.

כל כלי הרכב שהוכרו על ידי רשות הרישוי ככאלה שנוצרו לפני 1960 עדיין פטורים ממבחן שנתי עד ה 20 במאי 2018. אחרי תאריך זה גם עליהם להיות מוכרים כבעלי ערך היסטורי כדי שהפטור ישאר בתוקף. אם רכב שודרג בצורה מהותית הוא לא יהיה זכאי לפטור.

על מנת שרכב יוכר כבעל ערך היסטורי על בעליו למלא טופס המונפק על ידי רשות הרישוי. הטעיה בטופס זה היא עברה פלילית.

להלן הקריטריונים להכרה ברכב כבעל ערך היסטורי:

רכב יחשב ככזה שעבר שינוי מהותי אם האופין הטכני של מרכיביו העיקריים שונה במשך שלושים השנים האחרונות, פרט למקרים מיוחדים.

אלו הם המרכיבים העיקריים:

אשיה או מרכב כולל אשיות עזר (החלפה בזהים אינה נחשבת לשינוי מהותי).

סרנים, גלי הינע, מערכות היגוי וכיוב. שינוי בסוג או במבנה המתלה או מערכת ההיגוי יחשב לשינוי מהותי.

מנוע – שינוי בנפח המנוע או החלפת המנוע באחר מאותה סדרת מנועים לא יחשב לשינוי מהותי. שינוי במספר הצילינדרים יוכל להחשב כשינוי מהותי.

השינויים הבאים לא יחשבו כמהותיים:

שינויים הכרחים כאשר חלקי חילוף מקוריים אינם בנמצא לאדם הסביר;

שינוי לחלקים אלטרנטיביים שהיו זמינים בעת שהרכב היה ביצור או 10 שנים לאחר מכן;

שינוי בסרנים או במתלים המשפרים את יעילותם או את הבטיחות שלהם או את הגנת הסביבה;

שינוי בכלי רכב מסחרי שהיה מקובל כאשר הרכב היה פעיל מסחרית.

כללית, Hot Rods לא יוכרו כרכב היסטורי, אלא אם כן שינויי המבנה בהם נערך לפני שלושים שנה ויותר.

יש לציין כי אחזקת רכב ישן תואמת את האופי הבריטי השמרני, וכי מחזור תעשיית רכבי האספנות בבריטניה כבר עבר את סף 2 מיליארד ליש”ט בשנה.

ועד מועדון החמש – איפה אתם?