יולי 03

תגיות

גידול שיניים וצרות אחרות – ח’

כן, אנחנו עדיין בפרשת גידול השיניים של הטורר התינוק – וכידוע לכל, זה כואב.

ולהזכירכם – אחת מאי־ההצלחות הבולטות של השיפוץ היו הקפיצים. הנסיעה במכונית לא היתה נוחה וגבלה הרגשה שבכלל אין קפיצים.

הצעד הראשון לפתרון הבעיה היה החלפת בולמי הזעזועים הקדמיים – בולמים טלסקופיים – בבולמים קצרים יותר. התברר אז כי הבולמים בהם ציידנו את המכונית היו ארוכים מדי ואי לכך נעולים“. מצב זה אכן שווה למצב אין קפיצים“. אבל, עדיין, מעבר על בור בכביש היה עינוי של ממש, ומכוון המתלה עלו קולות של דפיקה עזה.

במעבר על בור מתכווץ ונמתח הקפיץ באופן פתאומי וקיצוני – והשאלה עד לאן?

כדי לענות על שאלה זו הנחנו מגבה (גק) תחת הקפיץ והעלנו אותו – תוך שהוא מתמתח והולך, כמובן. בין עין הקפיץ והאשיה הנחנו רדיד מישוש (feeler gauge) בעובי 0.1 ממ. בשלב מסויים ננעלהרדיד. כלומר – כשהקפיץ נמתח עין הקפיץ נוגעת באשיה!

קשה לצלם זאת, אך מישוש זיהה סימני מכה הן באשיה והן במסמרה (ניט) הנמצאת בקצה מהלך הקפיץ.

01-down

With the original shackle the spring end can bump the chassis

לפתע התברר מדוע טרח הדר, אחרי רכישת קפיצים חדשים, לייצר גם שאקלס חדשים, ארוכים יותר.

האם הבעיה נובעת מן הקפיצים החדשים שרכש, ישירות מרובר?

ניסיתי ראשית לבדוק תמונות של השאקל הזה ברובר טורר אחר, וברובר 12 אחר – אם הקפיצים זהים, הרי שגם המצב בטורר שלי אמור להיות זהה.

טורר (הולנד):

04-zavit8

Are the “new” springs wrong? in other tourers the situation looks better

רובר 12 (הולנד):

05-zavit6

Rover 12 saloon

התקשתי למצוא הבדל בולט לעין.

גם במבט מחודש בתמונות שצולמו בעת ההרכבה הראשונית של הקפיץ הוא לא נראה שונה מהותית מזה שנראה בשתיים שלמעלה.

06a-zavit1a

On initial assembly everything looks good – but no load on the springs

06-zavit1

לעומת זאת, הבדל גדול נראה בתמונות הבאות, שצולמו בעת ההרכבה של רובר 10 (26-453):

07-10-2

On assembly of the Rover 10, the position of the unloaded spring shackles looked very different

08-10-3

כשהקפיץ רפוי השקל נוטה לפנים (שעה שבע) ולכן גם כשימתח עד הקצה לא יפגע באשיה. לעומת זאת השאקל של רובר 12 נמצא בשעה 5 כשהקפיץ רפוי, ולכן יש סיכוי שיפגע באשיה כשהוא מתמתח.

על התווית שהיתה מוצמדת לאותם קפיצים נמצאמספרם הקטלוגי: 260355

This part number is not included in the parts list

מספר זה אינו מתאים למקט הקפיצים הקדמיים המקוריים של רובר 12 . זה לא אומר כי בהכרח הם אינם מתאימים, אבל מעלה חשד כבד לכך. ביום מן הימים צריך יהיה לפרק את הקפיצים הללו ולהוציאם מן המכונית, למדדם ולהחליפם אם יהיה צורך בכך – המידות הנכונות מוכרות לי. אבל כרוכה בכך הרבה עבודה, עבודה יקרה – והרבה זמן. החלטתי שבינתיים אני חוזר לשאקלים של דר רוז, שכבר נוקו וגולוונו ולכאורה מוכנים להרכבה.

אבל מבט אחד הבהיר שלא, הם אינם מוכנים: ניקבת השימון, המעבירה את שמן הסיכה מהפין העליון לפין התחתון איננה – כי היא מעולם לא נקדחה.

09-modified

Until the correct springs are available – back to Dr Rose’s shackles.  However, oil path to the bottom shackle pin needs to be drilled.

היה צורך לרכוש מקדח ארוך במיוחד כדי ליצור את הניקבה הזו. בסיום הקידוח ריתך טינו את הכניסה, כך ששמן יוכל לזרום רק בניקבהמהפין העליון לתחתון, אבל לא החוצה.

כדי להחליף את השקל יש לשלוף את שני הפינים הללו אבל פה התעוררה בעיה מה־זה־מתסכלת. אי אפשר לשלוף את הפין העליון בלי לפרק את הסטרטר, ואי אפשר לפרק את הסטרטר בלי לשלוף את ההגה – וזה קשה ומסובך ודורש המון עבודה. אבל אין ברירה.

ראשית פותחים את ארבעת הברגים המהדקים את הסרן הקדמי לקפיץ. יש לנתק גם את ה anti roll bar וגם את המעצורים (המכניים) וגם את מוט הדחיפה של ההגה. המון עבודה, אומי כתר, פינים מתפצלים ויתר תופיני המכניקה הישנה… עכשיו מגיע תור ההגה ואחריו הסטרטר.

סוף סוף הפינים בחוץ ואפשר לצלם את סימני המכות שספגה האשיה:

02-zbeng1

Evidence of shackle hitting the chassis

03-maka

ואז סוף סוף להרכיב את השקלס החדשים (ואחריהם לפי הסדר, סטרטר, הגה, וכווכו‘)

10-mod1

11-lowest

Reassembled with the longer shackles

ומראנו עכשיו יאה גם נאה.

DSC_1919

הפרק הקודם PREV