לינד וחלבי בע”מ – יבואני רובר לפלסטינה א”י

01 – יסורי איוב ועניינים אחרים

02 – הקיבוץ הראשון או מכיסופי גאולה למשק

03 – ולא נמצאו נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ

04 – אליהו הנביא, הקייזר וילהלם ואחת המכוניות המשובחות של בריטניה

05 – לארס לינד – צבר, קיבוצניק, שוודי, פלשתינאי

06 – אסאד סבא חלבי – השותף

07 – דוד המלך נכנס לתמונה

08 – איך סובב לו גלגל

09 – לינד את חלבי חברה בע”מ

10 – ממחילות אל השמיים – רובר במלחמה

11 – הכתם הלבן במפה

12 – 1947 – השנה האחרונה

13 – אפילוג – אסעד חלבי

14 – לינד, לארס – אפילוג.