אוקטובר 29

תגיות

רובר 10: שפוץ מנוע

 

רובר 10: שיפוץ מנוע א’.

רובר 10: שיפוץ מנוע ב’.

רובר 10: שיפוץ מנוע ג’.

רובר 10: שפוץ מנוע ד'.

רובר 10: שיפוץ מנוע ה’.

רובר 10: שפוץ מנוע ו'.

רובר 10: שפוץ מנוע ז'.

רובר 10: שיפוץ מנוע ח’.

רובר 10: שפוץ מנוע ט'.

רובר 10: שפוץ מנוע י'.

רובר 10: שפוץ מנוע י"א

רובר 10: שפוץ מנוע י"ב

רובר 10: שפוץ מנוע י"ג

רובר 10: שפוץ מנוע י"ד.

רובר 10: שפוץ מנוע ט"ו.

רובר 10: שפוץ מנוע ט"ז.

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ז – הקרבורטור (1).

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ח: הקרבורטור 2.

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ט: הקרבורטור (3).

רובר 10 – שפוץ מנוע כ'. – טבעות הבוכנה.

רובר 10: שפוץ מנוע כ"א

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ב.

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ג

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ד

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ה

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ו

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ז.

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ח

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ט.

רובר 10: שפוץ מנוע ל'.

רובר 10: שפוץ מנוע ל"א.

רובר 10: שפוץ מנוע ל"ב

רובר 10: שפוץ מנוע ל"ג.