נובמבר 02

תגיות

על הרובר הירוק, 26-069 מודל 1946

האוטו שלנו ירוק

הרובר עובר טסט – 1999

בדיקת חורף לרובר – ב’

צמה חדשה ל־26-069 – א’

צמה חדשה ל_26-069 – ב’

צמה חדשה ל־26-069 – ג’

צמה חדשה ל־26-069 – ד’

צמה חדשה ל־26-069 – ה’

צמה חדשה ל־26-069 –ה’

צמה חדשה ל־26-069 – ז’

צמה חדשה ל־26-069 – ח’

הרובר הירוק נצבע מחדש – א’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ב’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ג’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ד’

הרובר הירוק נצבע מחדש –ה’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ו’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ז’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ח’

הרובר הירוק נצבע מחדש – ט’

הרובר הירוק נצבע מחדש – י’

הרובר הירוק נצבע מחדש – יא’

הרובר הירוק נצבע מחדש – יב’

הרובר הירוק נצבע מחדש – יג’

הרובר הירוק נצבע מחדש – יד’

הרובר הירוק נצבע מחדש – טו’

הרובר הירוק נצבע מחדש – טז’

הרובר הירוק נצבע מחדש – סוף