ינואר 10

תגיות

שיקום מערכת השימון ברובר הירוק – 5 (סוף)

האם יזרום שמן מראש הפין ועד חור היציאה שלו ביד הסרן?

החץ השחור מורה מהיכן אמור השמן לצאת.
אבל בניסיונות הראשונים לא בצבצה משם אף טיפת שמן.
לא היה מנוס משליפת ה־king pin, הסרת יד הסרן, בחינת הפין ובחינת התותבים.

וכפי שניתן היה לחשוד מראש, לא היה קָדוּח בתותב חור שיאפשר זרימת שמן.
קדחנו, אך גם זה לא פתר את הבעיה – כי החור בפין לא התלכד עם החור בתותב. השוואה של פינים משומשים אחדים גילתה פיזור של מיקום החורים הללו:

מה עושים? האם לייצר פינים ותותבים חדשים שיאפשרו זרימה תקינה של השמן?
זו משימה יקרה וממושכת, שתשבית את המכונית לתקופה ארוכה. משימה יקרה ועל פניה מיותרת כי הפין והתותבים במצב מצויין, וכל רצוננו הוא לחדש את זרימת השמן דרכם כדי להמנע מגירוז. תחנת הגירוז האחרונה בעירנו נסגרה לא מכבר.
הצורך בתותבים חדשים נובע מהעדר החריץ הטבעתי בקיימים, שבלעדיו לא יעבור השמן אלא אם הגלגלים מופנים בדיוק לפנים.
הפתרון נמצא בצורת שינוי קל בפין, כמוראה בתמונה הבאה:

אחרי מדידות קפדניות נחרטו טבעות היקפיות בפין בדיוק בגבהים הנחוצים להעברת השמן (החיצים השחורים מצביעים עליהם). מכיון שהחורים שהיו קיימים בפין לא היו בגובה המתאים גם הושחזה תעלה המקשרת בין החור לטבעת ומאפשרת זרימת שמן אליה.
אחרי השינויים הללו הוחזרו הפינים למקומם ובדיקת זרימת השמן נערכה מחדש. הללויה! עכשיו הוא זורם חופשית.
כדי להשלים את המלאכה תוקנו גם צינורות השמן על שלוש זרועות הקישור. צינורות אלו מובילות את השמן מיד הסרן לתפוחים

עכשיו הושלמה המערכת, עם תפוחים חדשים, גומיות חדשות, מדידי טפטוף חדשים וצנורות גמישים וקשיחים חדשים.
הרובר הירוק יוצא לדרך חדשה.