אפריל 19

תגיות

ראש בראש – ג’

כפי שתואר בפרק קודם של “יסורי הרובר האדום” או “ראש בראש”, מצאנו כי כל ארבעת הדחיפים (push rods) של שסתומי היניקה התפוסים – התעקמו.

ללא ארבעה דחיפים ישרים לא נוכל לרפא, או לפחות לחבוש, את פצעיו.

לישר את הכפופים, לזקוף את קומתם נראה רעיון מפוקפק. התוצאות אף פעם לא מצדיקות את עצמן. לא רק במכונאות.

מה עושים?

כשכלתה הרעה אל רוב הרוברים ששרדו בארץ, רגע לפני הושלכו לים יפו כדי להקים על גבם את פרויקט אנדרומדה” – פירקתי מאחדים מהם מה שהיה קל ומהיר לפרק. וכך נותרו אצלי כתריסר דחיפי שסתומים של רובר 16.

דחיפים אלה ארוכים מאלו של רובר 10 ב־16 ממ.

*

הלכתי איתם לטינו.

עיון מדוקדק בדחיפים הללו העלה כי הגביעים שבראשם מוזהבים, דהיינו מצופים בנחושת.

ציפויים כאלה נעשים לחלקים המיועדים לחימום באינדוקציה.

שיערנו כי על מנת להרכיב את הגביעים על המוטות ולעשותם לבשר אחד הם חוממו. כך אם כן, גם יופרדו:

עכשיו ניתן לקצרם במידה הנדרשת, ולחרטם למידה הנדרשת:

*

הגביעים הולבשו על הדחיפים המקוצרים באותה דרך בה הופרדו קודם לכן:

 

והנה יש בידינו סט מושלם של שמונה דחיפים ישרי דרך ומוכנים לפעולה. ויש ראש מנוע מוכן להרכבה.

יאללה לעבודה.