1978 – אחד עשר פרקים.

פרק ראשון – הזמנה לכתיבת ספר, והזמנה למשפט

פרק שני – מה יהיה המשפט הראשון, ומי שלח את נופר לסכל אותו?

פרק שלישי – נופר עומדת על שלה. מי ינצח?

פרק רביעי – מי נכנע?

פרק חמישי – עסק ביש.

פרק שישי – תיקון? מי מתקן מה?

פרק שביעי –  “אני לא מוותרת”

פרק שמיני – מדוע למיטה שלוש רגליים?

פרק תשיעי – רחוקי שלי

פרק עשירי – מדוע היא מסירה את הטבעת?

פרק אחד עשר – פרק סיום העונה