מאי 24

תגיות

מד כמות הדלק – רובר P2 (וסדרות גבוהות יותר)

מדי כמות הדלק ברובר מסדרה P2 (וגם בסדרות מאוחרות יותר, כולל לנד־רובר) מבוססים על ריאוסטט, כלומר נגד שערכו ניתן לשינוי. כשכמות הדלק מירבית ערכו 83 אוהם וכשהמיכל ריק ערכו כ־3 אוהם. הנגד עשוי מגליל עליו מלופף חוט התנגדות (A) וזחלן (B) היכול לנוע עליו משמאל (מינימום) ועד ימין (מקסימום).

הזחלן מחובר לציר וסיבובו של זה משנה את מיקומו על הנגד.

הציר מחובר גם לזרוע שבקצהָ מצוף

המצוף הזה עולה ויורד עם כמות הדלק שבמיכל. כשהמיכל מלא נמצא הזחלן בקצה השמאלי של הנגד וערכו אז 83 אוהם. ככל שמפלס הדלק יורד זז הזחלן שמאלה וערך הנגד יורד.

מחוג מחוון גובה הדלק מכוייל כך שכשערך הנגד 83 אוהם הוא יראה F וכשערכו 3 אוהם הוא יראה E.

עמדה לבדיקה:

*

המכשירים הללו שירתו שנים רבות באמונה, אבל עכשיו גילם מתקרב ל־80 והם מתבלים והולכים ויוצאים מכלל שימוש.

שלוש תקלות עיקריות מתרחשות:

1 – מגע רופף של הזחלן בנגד, מלווה לעיתים בנתק.

2 – שחיקה של הקדח בו נע הציר. היא מלווה במגע רופף של הזחלן עם האדמה“,

3 – נקב במצוף הגורם לכך שהוא מתמלא בדלק ומחווה ריקללא תלות בכמות הדלק במיכל.

שלוש התקלות קשות עד בלתי אפשריות לתיקון. תקלה 2 גורמת לחדירת דלק לבית הנגד, וכתוצאה מכך מתפשט ריח דלק בתא הנוסעים.

*

מה עושים?

אחת האפשרויות היא להשתמש בגרסה מודרנית של מדיד זה, מתוצרת Carbent Automotive Instruments. מחירו £46

(ללא משלוח).

למדיד זה שלושה יתרונות על הקודם:

1 – ציר הזחלן נע בתוך מסבים מאקולון כך שתהליך שחיקתו יהיה ממושך בהרבה;

2 – המצוף אינו חלול ולכן מוגן מפני טביעהבדלק.

3 – הנגד הופרד מהאוגן (flange) כך שגם אם יתמלא בדלק לא יגרום הדבר לריח דלק במכונית.

המדיד מגיע כקיט אוניברסלי להרכבה עצמית (“איקאה“) ומצריך חיתוך העמוד (Pivot) והזרוע (Radius) לפי הטבלה המצורפת. מנסיון – היא אינה מדויקת, ומומלץ על מדידה חוזרת והשוואה למדיד ישן לפני החיתוך.