יוני 26

תגיות

הקלטות וידאו למחשב.

לפעמים רוצים להקליט משהו מהטלוויזיה – לא לממיר שסיפקה חברת הכבלים, אלא לתיקיית הסרטים האישית.

ראשית, כי ממיר הולך וממיר בא והתיקיה שלך (בהינתן גיבוי גיבוי גיבוי!) אצלך עומדת, גם אם החלפת מחשב. יותר מזה, באמצעות זיכרון נייד אפשר לשאתה לאשר נרצה (כיום קיימים זיכרונות כאלה, זעירים קלים ובעלי קיבול עצום).

שנית, הקלטה כזו מאפשרת בחינה מדוקדקת, ונוחה של הסרט, frame by frame.

כך, לדוגמה, לפני זמן מה הרהרתי בסרט לשבור את הגלים” – בשני הפרקים הראשונים שלו. הסרט מופיע ב־VOD סינמטק של YES. הקלטתי אותו למחשב ואז יכולתי לעבור עליו לאט־לאט וליצור תמונת מסך מכל תמונה שעניינה אותי.

אז איך עושים את זה?

*

1 – אנלוגי לדיגיטלי.

בממירים בני דורות קודמים יש יציאת וידאו אנלוגית (בשקע RCA). חיבורה (באמצעות כבל מתאים) לכניסה וידאו של כרטיס לכידת תמונה במחשב מאפשר, באמצעות תכנה, להפוך את האות המוזרם לקובץ מטיפוס mp4 .mkv. וכיוב.

יש ברשותי כרטיסים פנימיים כאלה, אולם התושבת (הממשק) שלהם התיישן ואינו קיים בלוחות אם עכשוויים. אבל לוכדים חיצוניים בעלי ממשק USB קיימים.

למשל זה:  G-Tek Electronics Group Video Capture.

באופןסוזה 15.5 (לינוקס). הכרטיס מזוהה אוטומטית עם נעיצתו בחריץ (USB2 – לבן, או USB 3 – כחול) אין צורך להתקין דריברים וכיוב. בחלונות לסוגיו יש להתקין דריבר הנמצא בתקליטור המצורף לרכיב.

את המתרחש על מסך הטלוויזיה ניתן להציג על מסך המחשב באופנים אחדים.

א. שימוש בתוכנה TVtime. זו תוכנה חופשית המותקנת בלינוקס בקליק מתוך מרכז ההתקנות (“חנות האפליקציות”). השימוש בה אינטואיטיבי לחלוטין. את ערוצי השמע (אדום ולבן) ניתן לחבר לכניסת השמע של הכרטיס או (עדיף) לכניסת line של המחשב באמצעות מתאם RCA לתקע אזניה.

ב. עי VLC.

בלשונית media בוחרים ב־capture-device ובה בוחרים ב camera. כמקור בוחרים ב video0 (יתכן שהמקור יהיה במספר גבוה יותר – אחרי ניסיונות ספורים תמצאו את המספר הנכון.) כך גם עושים עם מקור השמע. בארץ בוחרים ב־PAL כתקן השידור – ומסך המחשב הופך לרפליקה של מסך הטלוויזיה. בלשונית VIEW בחרו בaspect ratio הנכון: לרוב התכניות 16:9, אבל לסרטים ישנים זה יהיה 4:3.

אחד היתרונות של VLC הוא נוחיות ההקלטה. יש להעלות אותו עם ממשק מלא, וללחוץ על הכפתור האדום. ההקלטה מתחילה. לחיצה נוספת מסיימת אותה.

ג. שמוש ב mplayer משורת הפקודה.

הצגה:

gmplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video1:alsa:adevice=hw.2,0:amode=1:audiorate=48000:forceaudio:volume=100:immediatemode=0:normid=5:outfmt=YUY2:input=0

הקלטה:

mencoder tv:// -tv driver=v4l2:width=720:height=576:norm=PAL:device=/dev/video1:input=0:fps=25:alsa:amode=1:forcechan=2:audiorate=48000:adevice=plughw.2,0:forceaudio:immediatemode=0 -msglevel all=9 -ffourcc DX50 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:turbo:vbitrate=1200:keyint=100 -vf pp=lb,scale=720:576 -oac mp3lame -o /home/luli2/testa.avi

חשוב לשים לב כי הערכים של video עשויים להשתנות ממחשב למחשב (0, 1, 2, …) וגם של plughw למשל (0,0 או 2,0 ועוד) יש לבדוק בסבלנות עד שמוצאים את הערך הנכון.

החיסרון העיקרי של הקלטות אלה הוא הרזולוציה הירודה יחסית שלהם – לכל היותר 720:576.

הערה: גם לVLC וגם ל mplayer יש גרסאות לחלונות ולמק.

2 – דיגיטלי לדיגיטלי.

לשם כך ישנם בשוק רכיבים אחדים. היתרון: אפשרות הצגה והקלטה ברזולוציה מלאה, זהה למקור המשודר.

הדוגמאות שלהלן מתייחסות לרכיב MacroSilicon USB Video.

משתמשים בו כדלהלן:

כשהטלוויזיה והממיר מכובים, מנתקים את כבל ה־HDMI מהממיר. מחברים כבל נוסף מהממיר לרכיב, ואת כבל ה־HDMI המקשר לטלוויזיה ליציאת ה־HDMI. את שקע ה־USB3 (כחול) מחברים לכניסת USB3 במחשב.

עכשיו מעלים מחדש את הטלוויזיה והממיר.

א.

א1. בלינוקס, הפקודה הבאה תעלה את תצוגת הממיר בכל תפארתה:

ffplay -f video4linux2 -framerate 60 -video_size 1920×1080 -input_format mjpeg /dev/video1

כדי שגם הצליל ישמע יש לחבר את יציאת השמע של הממיר לכניסה line של המחשב, כפי שתואר למעלה.

הפקודה הבאה תגרום לצליל להישמע:

pactl load-module module-loopback latency_msec=1

כדי להקליט, ברזולוציה מלאה, אפשר להשתמש בתכנה

simplescreenrecorder
שהיא
A feature-rich screen recorder that supports X11 and OpenGL
עדיף להשתמש בשני מסכים: על אחד מהם מוצג התוכן הטלוויזיוני, ובשני בקרת ההקלטה.

להלן צילומי מסך המתארים את הכנת ההקלטה:

א2.

קיימת תוכנה ייעודית להקלטה בשם OBS-studio, וקיימת לה גם ירסה ללינוקס. התקנתי – ולא הצלחתי להפעיל אותה בתמבלוויד, הגרסה המתגלגלת של אופן סוזה.

פתחתי איפה את חלונות 10, על מכונה וירטואלית, ושם OBS-studio עבדה בקלות, ללא בעיות, ויצרה הקלטה מעולה ברזולוציה מלאה.