תגית: אבו־רודס

יולי 26

ברזלים מעופפים שעושים בום – ד’

ד. לילה בימ”ח, שבוש טילים, ומשאית הקשר של ינקול. “כוס-אמק” אמר זולוטוב כשנכנסו לחדר המגורים שהוקצה להם וחזר ואמר: “כוס-אמק!”. בדרך כלל במילואים ניסים זולוטוב האפסנאי היה יצור אדיש למדי, בפרט בימים הראשונים בהם היה עליו לנפק ציוד לשאר החיילים בפלוגה. דרוך וממוקד דרש שיחתמו על הטפסים שתחב לידיהם, וחוץ מזה לא עניין אותו דבר, כולל חוסר התאמה גמור בין […]

%d