תגית: האקליפטוס של הדוד משה

יוני 01

שיא עולמי (א)

“ותהי להם הלבֵנה לאבן והחֵמר היה להם לחומר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שֵם פן נפוץ על־פני כל הארץ. וירד אלוהים לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר ה’ הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החילם לעשות  ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות.“ (בראשית […]

%d