תגית: זאב צחור

יוני 23

תוגת המהמר הנכזב, וזרעו (ג).

האם היה הברון רוטשילד סוציאליסט, וכמו בורוכוב האמין כי יש להפוך את הפירמידה ההפוכה של העם היהודי ולהעמידה בסיסה למטה וראשה למעלה? או אולי האמין בדת העבודה, כמו א. ד. גורדון? ואולי עצם היותו המממן של אנשי מושבותיו הכתיב לו את עמדתו הדורשת מהם להיות עובדים, ולא סוחרים, עובדים בעצמם ולא מנצלים עבודת אחרים, חקלאים ולא בורגנים.
זאת ועוד: אם העמדה קובעת את הדעה – הזאת תהיה מעתה והלאה דעתו של כל מממן על "לקוחותיו"?