תגית: מקורי

אוגוסט 30

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ו

מתוארת מדידת עקום קידום ההצתה והשוואתה לספרות, וכמו כן נידון הריצוד שהתגלה בנקודת ההצתה.

אוגוסט 28

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ה

בדיקות המנוע מתמקדות בתקינות המפלג ועקומת הקידום.

אוגוסט 22

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ד

האם יש לנו "תמונת ניצחון"?

אוגוסט 18

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ג

הכנות להתנעה ראשונה: הרכבת מצמד ולוח בקרה זמני.

אוגוסט 07

רובר 10: שפוץ מנוע כ"ב.

שעת הציוד ההיקפי הגיעה והוא מזווג למנוע.

אוגוסט 05

רובר 10: שפוץ מנוע כ"א

אחרי הכנות ממושכות "נסגר" המנוע ומתקרב למצב הפעלה.

יולי 21

רובר 10 – שפוץ מנוע כ'. – טבעות הבוכנה.

מתוארת התאמת והרכבת טבעות הבוכנה לבוכנות העתיקות שהתגלו באוצר.

יולי 19

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ט: הקרבורטור (3).

תיאור הרכבת הקרבורטור העתיק על פרטי-פרטיו.

יולי 18

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ח: הקרבורטור 2.

נסקרות מערכות הסרק וההתנעה של קרבורטור סולקס.

יולי 16

רובר 10 – שפוץ מנוע י"ז – הקרבורטור (1).

תיאור עקרוני של קרבורטור סולקס. ממנו נעבור לתיאור פקטני של הקרבורטוא ברובר.

יוני 29

צמה חדשה לרובר הירוק – ט'.

אחרי הפסקה של יובל שנים זוכה הרובר בכבל הפעלה מקורי למצמד.

יוני 28

צמה חדשה לרובר הירוק – ח'.

החיווט הסתיים אבל נותרו מטלות נוספות…

יוני 24

צמה חדשה לרובר הירוק – ז'.

הבדלים בין חיווט דגם 47 לדגם 46, ומה הם מצריכים.

יוני 21

צמה חדשה לרובר הירוק – ו'.

הלוח המחודש, עם הרקע הנכון, הכיתוביות והמדידים המקוריים מוחזר למכונית.

יוני 11

רובר 10: שפוץ מנוע ט"ז.

כיצד נפתרה בעיית מרימי-השסתומים. בלי לפתור אותה לא היה ניתן להשלים את שיקום המנוע.