תגית: סרפנד

אוקטובר 01

מוצאי יום הכיפורים ב־380.

וביום הכיפורים השאירו אותו בבסיס כסגן־מפקד־משמר.  בצהריים אספו סמל הדת ורס"ר המטבח את כל השומרים והתורנים והציבו בפניהם שתי חלופות: מי שצם יזכה לארוחה מפסקת דשנה לפני הצום ואחריו, עם המון מטעמים. מי שלא צם – יכבד ויגש למחסן ויחתום על מנת–קרב, אבל לחדר האוכל לא יורשה להיכנס. אי אפשר ליהנות משני העולמות גם יחד, […]