תגית: Clutch

אפריל 23

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה חמישים ושבעה – מחלות ילדות ב'.

סוף-סוף יוצא הרובר לנסיעת מבחן. האם החלים ממחלות הילדות?

אפריל 22

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה חמישים ושישה – מחלות ילדות א'.

מצמד מצרצר, מכשירים שאינם עובדים, FreeWheel סרבן ועוד – אלו מחלות הילדות מהן סבל 26-453. כיצד מטפלים בהן ואיך גורמים לו להחלים?