אפריל 30

גידול שיניים וצרות אחרות – ב’.

בפרק הקודם סיפרתי מדוע, אחרי שהרכבתי בטורר סליל הצתה שהתנגדות הסליל הראשוני שלו היא אוהם אחד בלבד – נמלאתי פקפוקים וחרטה. בדמיוני כבר ראיתי את המגעים (“הפלטינות“) נהרסים מעודף זרם ואת הקבל המחובר במקביל אליהם נפרץ מעודף מתח. וכל הרעה הזאת תקרה, כמובן, בזמן ובמקום הגרועים ביותר – בין צומת אלוף שדה לפניה לכביש 471, בדרך להשקה – כפי שכבר קבע מרפי בשעתו. וכדי בזיון וקצף.

מה עושים? כמובן, מחליפים סליל, לסליל כשר לרובר. אבל אני מעולם עוד לא החלפתי סליל ברובר. כן, בשני הרוברים הוותיקים, 10 כס, דגמי 46 ו 47, מותקן הסליל איתו הגיעו לידי והוא אף פעם לא עשה בעיות. אפילו לא טרחתי לברר זהותו. הוא עשה עבודתו בצנעה ובאמונה. על המדף מונחים אצלי סלילים אחדים שנאספו עם השנים – אולי אחד מהם יתאים? החלטתי לנסות את הסליל איתו הגיעה המכונית לידי. הוא נראה חלוד ומאובק, אחרי שבילה שנים ארוכות במרתפו של דר רוז, בחברת עכברים רעבים ועטלפים משחרים לטרף – שלא להזכיר עכבישים שהגו אליו חיבה מיוחדת. מדדתי את התנגדות הסליל הראשוני: 4.5 אוהם. זה ערך גבוה ב 50% מהערך הסטנדרטי לסלילים כאלה; פירוש הדבר זרם קטן מהמקובל בסלילים כאלה. האם המשמעות היא גם ניצוץ חלש יותר?

Coil type and position as found

כך נראה סליל ההצתה אחרי הפוגרום שנערך במכונית בסדנה המהוללת“.

coil

Close up

וכאן הוא בחברת אחיו הצעיר “1 אוהם” (מימין).

coils1

Original Vs electronic

ניקיתי, החלפתי, התנעתי – ויותר לא הקדשתי לכך מחשבה.

עד שהתקרב מועד ההשקה.

הכל בתא המנוע נראה חדש ומתוקתק – הכל פרט לסליל. וכידוע, חוזק השרשרת נקבע על ידי החוליה החלשה ביותר.

ובדיוק אז צדה עיני הצעה ב eBay: סליל מקורי לרובר 12 דגם 1947!

המציעה היתה חברה המפרסמת שם דרך קבע מוצרי מערכת הצתה למכוניות רובר לסוגיהן: מצתים, מגעים, מכסי מפלג וכו’. כולם תוצרת צ’מפיון ולוקס. התנסתי עם מוצריהם בעבר והנסיון לא היה טוב.

החברה מציגה את עצמה כחברה בריטית אבל ברשת נשמעות טענות כי הפריטים מיוצרים בסין. חברת לוקס אמנם לא קיימת יותר, אך הסימן המסחרי Lucas קיים ואסור לשאתו לשוא. ואמנם, האריזות בהן מגיעים המוצרים צבען ירוק (ללוקס אריזות אדומות) והן אינן נושאות את הלוגו לוקס“.

אבל התמונה היתה יפה ולרגע דימיתי את תא המנוע הנאה הופך למושלם, עם סליל לוקס אורגינלי חדש מהקופסה. פרט לכך, הערך 4.5 לסליל הראשוני נראה לי מפוקפק וחשוד. הזמנתי. וימים אחדים לפני ההשקה הוא אמנם הגיע. התנגדות הראשוני היתה 3.6 – מוזר אך לכאורה יותר בסדר. מהרתי להסיר את הישן ולהרכיב את החדש במקומו.

ויצאתי לנסיעת מבחן. התוצאות היו איומות: המנוע זייף קשות, וכל לחיצה על דוושת ההאצה נענתה בסדרת פיצוצים. וכמובן, המכונית לא סחבה.

התקשתי להאמין כי האשם הוא בסליל החדש, “לוקס אורגינללכאורה. ומכיוון שהתברכתי במדף שעליו מכלולים תקינים ובדוקים החלפתי לפי הסדר קרבורטור, מפלג ומצתים ואפילו פילטר אוויר ולא היה כל שינוי. בשלב זה כבר נאלצתי להודות בכשלון ובחרבון – שוב נפלתי בפח של אותה חבורה. אבל החלטתי לנסות לברר, במעבדההקטנה שלי – הכוללת רב־מודד, אוסילוסקופ ומחולל אותות – במה שונים סלילי הצתה זה מזה.

הפרמטרים שמדדתי היו התנגדות סליל ראשוני, התנגדות סליל משני, השראות הסליל הראשוני ויחס הליפופים. נתונים אלה מספיקים כדי לחשב את תפוקת הסליל והתנהגותו בסלד המשתנה של המנוע.

כיצד מודדים את השניים האחרונים?

יחס ליפופים: מחברים מחולל אותות בתדר כ 1khz לסליל הראשוני, מודדים באמצעות האוסילוסקופ את המתח על כל אחד מן הסלילים, ואז מחשבים את היחס ביניהם. מעגל המדידה נראה כך:

coil-N

Measuring turns ratio

ותוצאה אופיינית נראית בתמונה הבאה:

l1

A typical result

הרגישות במדידת V1 היא 50 mV ליחידה ובמדידת V2 היא 200mV ליחידה בהנחתה X10 כלומר 2V ליחידה. רואים מיד כי יחס הליפופים קרוב ל 40:1.

השראות: מחברים נגד גדול (יחסית להתנגדות העצמית של הסליל) בטור לסליל ומודדים את המתחים כמתואר בציור הבא:

coil-L

Inductance measurement

תוצאה אופיינית:

l2+33

A typical result

מכיון שבין המתח על הנגד והמתח על הסליל יש הבדל פאסה של 90 מעלות סכומם הוא סכום וקטורי, ואת המתח על הנגד מחשבים לפי משפט פיתגורס:

VR²=V1² – V2²

מאחר וערך הנגד ידוע הרי שמידיעת VR ניתן לחשב את הזרם i דרכו, ואז ההשראות של הסליל נתונה על ידי:

L=V2π/i2τ

כאשר τ הוא זמן המחזור (period) הנמדד אוטומטית על ידי האוסילוסקופ (ראו התמונות למעלה).

הטבלה הבאה מביאה את ערכי ארבעה סלילי הצתה: 1 – הסליל המקורי של המכונית, 2 – הסליל התחליפי שנקנה ב eBay, סליל מס’ 3 הוא סליל סטנדרטי של 3 אוהם ו 4 – סליל מציאהבן 1 אוהם.

מתח יציאה

(kilo-volts)

יחס ליפופים N

השראות ראשוני (mH)

התנגדות משני (kilo-ohm)

התנגדות ראשוני (ohm)

סליל

11

43.3

5

5

4.5

1

23

64

5.8

15

3.8

2

14

52

7

6.4

3

3

80

80

4

10

1

4

מתח היציאה חוּשב בהנחה שזמן הניתוק הוא 5 מיקרושניות.

לפי טבלה זו אין סיבה שהמנוע יזייף עם הסליל החדש. אבל הוא מזייף נוראות – וההשקה קרבה והולכת. מה לעשות?

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV