יולי 17

תגיות

לבחור סליל הצתה (COIL)

כדי להוסיף וללמוד את נושא סלילי ההצתה (coil וחס וחלילה לא כוהל“) והקבלים הצמודים להם במפלגים (‘דיסטרביוטרים’) מהסוג העתיק – רכשתי לי, בזיל הזול, מכשיר קטן ומופלא למדידת השראות וקיבול.

zabad

אספתי כמה סלילים שהתגלגלו על המדף, וערכתי מדידות וחישובים אחדים.

Accuspark Blue הוא סליל האיכותשל חברת אקוספרק המבטיח ביצועים משופרים. הוא נמכר יחד עם נגד נטל” (ballast) בערך 2.5 אוהם שיש לחברו בטור איתו.

Lucas 45920 הוא הסליל המקורי של הטורר, שהורכב בו במפעל.

luc1

SEV הוא סליל שפורק ממכונית ישנה לפני שנים רבות.

“Electronic” הוא סליל שהיה שייך לקיט הצתה אלקטרוניתשניסיתי, ללא הצלחה, להתקין בפגו 404 של הורי בשנת 1965. (ולא השתמשתי אז בנגד טורי…)

NOS 45020 הוא סליל המשווק על ידי חברת “historic car parts” כתחליף 1:1 לסליל המקורי של רובר 12 מודל 1947.

בעזרת הצבד החדש הכנתי את הטבלה הבאה, המסכמת את תכונותיהם:

5L/R mS

N

I max

R Ohm

L mH

coil

21.2

130

4.1

2.9*

12.33

Accuspark Blue

25

72

2.6

4.5

22.53

Lucas 45920

23

58

3.6

3.3

15.38

SEV

30.2

104

4.3

2.8*

16.89

“Electronic”

21

63

3

3.9

16.27

NOS 45020

* הכוכבית מציינת תוספת נגד טורי לסליל (ballast) כך שההתנגדות המשולבת שלהם היא כ 3 אוהם. בלעדי נגד זה ביצועי הסלילים הללו אינם מציאותיים.

עכשיו אפשר לחשב את האנרגיה המירבית שסליל כזה יכול לאגור לפי E=½LI²

ואת המתח המירבי שיתפתח על הסליל הראשוני לפי V=I√L/C

זאת בהנחה שהקבל הכלול במעגל הצתה הוא בערך 2.1 מיקרופרד (שהוא הערך המקובל לקבלים אלה).

מהכפלת המתח בראשוני ביחס הליפופים מתקבל המתח במשני. קבוע הזמן L/R מאפשר לדעת מה יהיה המתח בפועל כשסלד המנוע הוא 4000 סיבובים לדקה.

RPM LIMIT הוא הסל”ד שממנו ומעלה תתחיל תפוקת הסליל לרדת.

V 4000 rpm

RPM limit

V max sec

V max prim

E max mJ

coil

32100

1430

40800

314

105

Acuspark Blue

15600

1200

19400

269

76

Lucas 45920

13800

1300

17900

308

100

SEV

30300

1000

40100

386

312

“Electronic”

13100

1430

16600

264

73

NOS 45020

מה המסקנות?

סליל אקוספרק בלו (כולל הנגד) מוביל.

SEV היה יכול להיות מצויין לו יחס הליפופים היה גבוה יותר.

מזדנב בסוף – החיקוי של הסליל המקורי.

הזהרו מחיקויים!

הפרק הקודם PREV