תגית: engine

יוני 01

שיא עולמי (א)

“ותהי להם הלבֵנה לאבן והחֵמר היה להם לחומר. ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שֵם פן נפוץ על־פני כל הארץ. וירד אלוהים לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר ה’ הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החילם לעשות  ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות.“ (בראשית […]

נובמבר 10

גייזר ירוק בצומת עין הקורא

מדוע ואיך התפרץ לו גייזר של מיים ירוקים רותחים תחת שמי התכלת של כביש ארבע, בצומת עין הקורא?

אוגוסט 05

רובר 10: שפוץ מנוע כ”א

אחרי הכנות ממושכות “נסגר” המנוע ומתקרב למצב הפעלה.

יוני 11

רובר 10: שפוץ מנוע ט”ז.

כיצד נפתרה בעיית מרימי-השסתומים. בלי לפתור אותה לא היה ניתן להשלים את שיקום המנוע.

%d