תגית: loom

ספטמבר 06

26-453 חוזרת מן המתים: פרק תשעים וששה – הפא-פם (ב).

סיום שיקום מגש המפסקים שבראש עמוד ההגה.

ספטמבר 05

26-453 חוזרת מן המתים: פרק תשעים וחמישה – הפא-פם (א).

על שחזור מתג הצופר ומתג מעמעם האורות ברובר.

אוגוסט 28

26-453 חוזרת מן המתים: פרק תשעים וארבעה – צמת החיווט, בדיקות.

בדיקת חיווט לוח המכשירים ותפקוד רכיביו בשונים.

אוגוסט 26

26-453 חוזרת מן המתים: פרק תשעים ושלושה – צמת החיווט (א)

בין דגמי רובר P2 של שנת 46 ואלו של שנת 47 השתנו פרטים אחדים בלוח המכשירים – ודווקא כאלו שדרש החוק האנגלי. האם חברת רובר הפכה את לקוחותיה לעבריינים?

יולי 19

26-453 חוזרת מן המתים: פרק שמונים וארבעה – מערכת החשמל (3).

צמת החיווט החדשה הגיעה, ואנו פוצחים במחקר הנועד לגלות כיצד מרכיבים אותה.

%d