תגית: tappets

אוקטובר 12

רובר 10: שפוץ מנוע ל'.

מהמנוע נשמעת דפיקת שסתומים עקשנית. מה מקורה?

יוני 11

רובר 10: שפוץ מנוע ט"ז.

כיצד נפתרה בעיית מרימי-השסתומים. בלי לפתור אותה לא היה ניתן להשלים את שיקום המנוע.

אפריל 06

רובר 10: שיפוץ מנוע ה'.

אחרי שהצלחתי להשיג את קליפות המסבים הראשיים התברר כי הבעיה הקשה ביותר בשיקום תהיה שיקום מרימי השסתומים, והקדחים בהם הם נעים.