ינואר 06

תגיות

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה שלושים וחמישה – לוח המכשירים וגלגל ההגה, הרכבה.

בשעה טובה הגיע תור הרכבותהפנים, וגולת הכותרת שלהן היא כמובן הרכבת לוח המכשירים (שיקומו תואר בפרקים ששים וארבעה ואילך)

איאפשר בלי להזכיר תחילה כיצד נראה הנל בתחילת העבודה על 26-453:

dash-hege

As found: no dashboard

הוא בולט בהעדרו

למען הדיוק יש לציין כי הלוח פורק מן המכונית לפני שנים רבות, ונמסר לידי בשלמותו, אם כי דהוי צבע ורווי אבק, חלודה וקורי עכביש.

הרכבת הלוח תקשה מאד את הגישה למנגנון המגבים, ולכן הפעולה הראשונה בה נקטנו הייתה בדיקת פעולתו. חיברתי את מנוע המגבים לספקמחשב בעל תפוקה של 12V – והמגבים החלו לנוע, הלוך ושוב! הבדיקה נסתיימה בהצלחה. נותר רק להספיג את דיסקיות הלבד בשמן, לכופף את הפינים המפצילים – ולסמן V על הסעיף בתכנית העבודה.

הקטע הבא היה חיבור צינורות הניקוז של החלון הקדמי למקומם – גם הגישה אליהם תהיה קשה ביותר אחרי הרכבת הלוח.

השלב הבא היה פירוק גלגלההגה הישן ממקומו כדי לאפשר יותר חופש פעולה בהרכבת הלוח המלוטש והנקי מרבב

, ובכלל. כדי לפרק את ההגה יש להסיר תחילה את לחצן הצופר ומתג עמעם האורות הנמצאים במרכזו, כשהם מחוברים לצינור המוביל אליהם את החיווט ועובר לכל אורך עמוד ההגה. שחרורו כרוך גם בנזילה רצינית של השמן בו ממולאת תיבת ההגה.

כך זה נראה רגע לפני הסרת גלגל ההגה הישן:

rega

Ready to remove the old steering wheel

וכך נראית קדמת המכונית ללא הגה:

bli

View without a steering wheel

בינתיים עסקה דפנה בהתאמה קפדנית של ברגי העץ שיחברו את הלוח אל חלקה התחתון של מסגרת החלון. החורים שלהם נראים היטב בתמונה שלמעלה. על הברגים הללו להיות בקוטר ובאורך הנכונים, אחרת או שלא יהדקו את הלוח כיאות למקומו – או שייבקעו ויסדקו אותו ויפגעו בצורתו הנאה. ההרכבה עצמה נעשתה בזהירותבזהירות ובהדרגה, כאשר יש להשחיל בלוח בבתאחת את צירי המגבים וציר ארכובת פתיחת החלון, צירים הניצבים אלו לאלו ב-90 מעלות.

harkava

Fitting the dash board

 

harkava1

Very carefully

שימו לב שהמדיד הימני חסר עדיין, ויצטרף בהמשך. שימו לב גם לחור השמאליתחתון, שמצדדיו עוד זוג חורים קטנים. עוד מעט נגיע גם אליו. כדי להצליח בהרכבה היה צורך לישר את ציר המגב הימני שהתגלה כעקום.

עכשיו הגיע הרגע החגיגי לחיבור גלגל ההגה החדש, רגע שחיכיתי לו זמן רב כלכך.

ראשית היה צורך להכין את לחצן הצופר והצינור אליו הוא מחובר לתפקידם. כהכנה, אלון ליטש אותו עד שחזר אליו הברק. לאחר מכן הרכיבו דפנה ואלון את גומיות המירכוז עליו – תפקידן למנוע מהמנגנון הזה לזמזם ולקרקש בשעת הנסיעה.

zinor

Preperations

עכשיו הגיע תורו של גלגל ההגה החדש! הוא נכנס למקומו בקושי רב, “נעזרבפטיש גומי המכה עליו נמרצות. אחרי כן הוחזר לחצן הצופר החדש למקומו.

galgalh

New steering wheel in place

הבאים בתור היו כבלי הספידומטר וה free-wheel המקשרים שניהם בין לוח המכשירים ותיבת ההילוכים. הם יוצאים מלוח המכשירים עוברים את לוח האש דרך גומיות יעודיות, וחוזרים אל תיבת ההילוכים.

הרי כבל הספידומטר מצד הלוח:

cable

Speedometer cable – instrument side

והריהו מצד התיבה:

cable1

Gearbox side

את גלגל הבקרה של ה Free-wheel מחברים אל הקדח בעל זוג החורים הקטנים מצדדיו, שהוזכר למעלה. את הקצה השני של כבל ה free-wheel משחילים דרך דחיף ההילוך האחורי, ומחזקים בקצהו בחרוז נעילה. כך זה נראה:

fw

Free Wheel cable holder is marked A

חץ מעל A מצביע על חרוז הנעילה.

עכשיו הגיע תורו של המדיד המשולב טמפרטורתמנוע\לחץ שמן. מדיד הטמפרטורה מבוסס על קפילרה ממולאה באתר ויש להתייחס אליו בעדינות מופלגת ולכן בחרנו בו כאחרון חביב. ראשית מחברים אליו את צינור השמן, אותו מעבירים דרך גומיה את קיר האש ומחברים לבלוק המנוע. את הקפילרה מעבירים דרך חלון המכשירים צמודה לצמת החשמל הימנית.

כך נראה עתה לוח המכשירים, עם הגה חדש, גלגל Free-wheel ומדיד טמפ‘\לחץשמן:

mad

Temperature/ oil pressure gauge in place

וכך נראית הכתף של קיר האש:

kiresh

Firewall new look

מתחיל להראות כמו רובר

NEXT:  זוג צמות

PREV: ניקוז ומגבים