לקט – א

ומילים אחרונות שאמר היו: כפתורים, נעציםכתב המשורר בשירו הסיכום“. כנראה שלא הרבה יותר מזה יהיה בפרקים הבאים, פרקי הסיום והסיכום של שיפוץ הטורר. כן, מין לקט שיכחה ופאה.

מאיגור הרפד יוצא הטורר למסע גימורים,

01-bi

Insured, with a temporary road permit It is still better to be towed to the next station: wheel alignment and brakes tetsting

 

בהובלת איתן, ידיד הפרויקט.

02-bi1

והתחנה הראשונה היא המעבדה הממוחשבת של ניר צפר. המטרות: א. כיוון גלגלים ב. בדיקה יסודית של הבלמים. בלעדי אלה לא העזתי לעלות על הכביש. מכיוון שפעולות אלה תוכננו מראש, לא נעלתי בעת ההרכבה את תפוחי ההגה ומזלגות הבלמים למקומם. זו סיבה כפולה ומכופלת מדוע לא לנסוע במכונית בטרם יושלמו הכיוונים והנל ינעלו.

הנה הטורר בעמדת הבדיקה:

03-n1

ומלפנים:

04-n2

Toe in adjusted to 1/16 and the turn radius equalized in both directions. The all security tabs had been applied. Braking efficiency had been found to be 100%

ניר ועוזרו כוונו את שפיעת הגלגלים בדיוק לערך הנקוב על ידי היצרן (1/16 של אינטש) וגם שרדיוס הסבוב זהה בשני הכוונים. לאחר מכן הודקו הברגים וננעלו על ידי לוחיות נעילה.

לאחר מכן עברה המכונית לבדיקת הבלמים ועברה את המבחן בהצטינות: יעילות בלימה של 100% בשני הסרנים. יחי מעצורי השטנגות!

התחנה הבאה היתה ארגונטיקסשבפאתי כפר־קאסם, להשלמת הרכבת מערכת הפליטה מפלבם ובולמי הזעזועים האחוריים. אי־אפשר היה לבצע פעולות אלה לפני כן. עצוב לראות את הניגוד בין החלקים המצוחצחים של ראש־העין ובין ההזנחה והרישול באזור התעשיה של כפר־קאסם.

שוב הונפה המכונית למרומים

05-n2

Next station: Last touches of the rear shock absorbers and exhaust

ולירון החל בהתאמה מדוקדקת של צינור המפלט לגיאומטריה של בולם הזעזועים האחורי.

לי היתה זו הזדמנות לצלם את הלמטהשל המכונית, זו שבדרך כלל נעלמת מן העין.

06-ess1

מימין: “הופך הכווןשל המצמד ומשמאל החלק הקדמי של צינור הפליטה והדוד (בעולם האמיתי, דוושת המצמד נמצאת משמאל, כי זו מכונית LHD!).

ליד קונדוםהמצמד מוט הבלמים הראשי. במרכז: גל ההנע הוא ה’דריישפט’ בפי העם דהיינו ה Drive Shaft.

בתמונה הבאה נראים המתלה הקדמי, מערכת ההיגוי ומערכת הבלימה:

07-ss2

וחדי העין יבחינו גם בחלקי מערכת השימון המרכזית. צינור הפלבם המבהיק של מערכת הפליטה בולט אף הוא.

הנה ההמשך:

08-ss3

רואים בבירור כיצד עבר כבל המצמד מימין לשמאל.

וזה הנתיב החדש של צינור הפליטה:

09-ss4

ומזוויות אחרות:

10-ss5

11-ss6

זהו.

ועכשיו, סוף־סוף – הביתה!

12-bait

finally: At home

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV