תגית: breather

מאי 05

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה ששים ואחד, הנשם ב'.

מהו צינור סחיפה, מה הקשר שלו למר בן-ארי, ולשסתום המכונה PCV.

מאי 04

26-453 חוזרת מן המתים: פרק מאה וששים – הנשם א'.

על הקשר שבין שמלת נשף רחבת היקף והשמן המטפטף מנשם הרובר.