תגית: Luvax-bijur

מאי 23

אביב בביולי – 2013.

רשמי ביקור ב"שוק-העתיק" בביולי, אנגליה, אביב 2013.

דצמבר 16

26-453 חוזרת מן המתים: פרק ארבעים-ואחד – מערכת השימון המרכזית. ד'.

בדיקה כללית של מערכת השימון – עוד אבן-דרך בשיקום המכונית.

דצמבר 03

26-453 חוזרת מן המתים: פרק שלושים-ושמונה – מערכת השימון המרכזית, ג'.

משאבת שמן-המרכב המרכזית: פירוק בדיקה ושיפוץ.

נובמבר 13

26-453 חוזרת מן המתים: פרק עשרים-ושניים – מערכת השימון, ביצוע.

מערכת השימון מורכבת בפועל על האשיה, ואפילו נבדקת.

נובמבר 01

26-453 חוזרת מן המתים: פרק תשיעי – הקפיצים.

במבט ראשון נראית מערכת הקפיצים של הרובר כמערכת קפיצים של עגלה. אבל מבט נוסף מגלה משהו מיוחד ונדיר ביותר. מהו?
על כך ברשימה התשיעית בסדרה.

אוקטובר 29

26-453 חוזרת מהמתים: פרק שמיני – מערכת השימון המרכזית.

מערכת השימון היא חלק מרכזי בתכנון הרובר, ומשפיעה על כל פרטי המרכב. הסיבות לשימוש בה ותיאורה העקרוני, כמו גם ההכנות לשיקומה מתוארות בפרק הזה.