26-453 חוזרת מן המתים: פרק שמונים-ושבעה – הצביעה (ד).

נתחיל הפעם בטיפטיפונת אופטיקה, על קצה המזלג. מבחינים בין שני סוגי עצמים שניתן לראותם: מקורות אור, ומחזירי אור. בין הראשונים נזכיר את השמש, נורות חשמליות, led-ים. בין השניים נזכיר את הירח, ואת המשטחים הצבועים ברכב. גם החזרת האור מתחלקת לשני סוגים: ספקולרית ודיפוזיבית. ראי הוא דוגמה למשטח בעל החזרה ספקולרית: קרן אור הפוגעת בו בזוית α תוחזר ממנו בזוית המשלימה:

180 – α

כדי שראי יהיה ראוי לשמו עליו להיות מלוטש כך שהפרשי הגובה בין נקודות סמוכות עליו יהיו קטנים בהרבה מאורך גל של אור נראה (~ 0.5 מיקרון, כלומר חצי מיליונית המטר). האופטיקאים נוהגים למדוד את החלקותשל משטח בשברי λ כאשר λ אופייני הוא חצי מיקרון. ראי בינוני יהיה בעל איכות של 1/4 λ (שמינית של מיליונית המטר) וראי משובח, כזה של טלסקופ אסטרונומי גדול יהיה בעל חלקות של 1/100 λ! (מחיר של ראי כזה יכול להגיע למיליוני דולרים).

פרט לחלקות יש לראי גם גליות, שפירושה סטיות של המשטח עליו הוא מצופה (או במקרה שלנו, צבוע) ממישוריות. בניגוד לחלקות העוסקת בהפרשי גובה בין נקודות סמוכות, בסקלה מיקרוסקופית, בגליות עוסקים בהפרשי גובה בין נקודות שהמרחק ביניהן אלפי או מיליוני מיקרונים.

בהחזרה דיפוזיבית לא מוגדרת הזווית בה מוחזר האור מהמשטח בו הוא פוגע (במקרה שלנו – משטחי הצבע במכונית). האור המוחזר מתפזר לכל הכיוונים.

אחת התכונות של ראי טוב היא שהוא משקף תמונה של מקור אור ללא עיוותים. כך, למשל, תשתקפנה בו נורות פלואורסנטיות לינאריות (הקרויות בפי אנשים לא טכניים נורות ניאון“) כקווי אור. אם קיימת גליות בפח הצבוע, יהיו גלים גם בקוו האור המשתקף, ואם האיכות האופטית של המשטח גרועה, תהפוך ההחזרה מספקולרית לדיפוזיבית וקווי האור יראו מטושטשים ולא אחידים (הצבעים קוראים למצב זה תפוזיות“).

הרי דוגמאות לצביעה מעולה של רובר, בה הגליות מועטה והחלקות רבה (המשטחים לוטשו עד חלקי λ בודדים):

Straight line means a flat, planer, surface

הקווים הלבנים הם השתקפויות של מנורות הפלואורסנט התלויות בתקרה ומאירות את המוסך. הרי תמונה נוספת:

ועוד אחת, המעידה על מצב קצת פחות מושלם:

(התמונות נלקחו מהקישור הבא: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=132395 )

ואחרי ההקדמה הזאת ניתן לחזור אל 26-453 הנמצאת בסדנה של אלון ודפנה, בה מוקדשים עכשיו כל המאמצים להקטין את הגליות שלה ולשפר את החלקות. הבה נעבור על אחדים מחלקי המכונית ונראה מה מצבם, וגם לפרקים נשווה אותו למצבם ההתחלתישהיה דיפוזיבי לחלוטין, וגלי מאד.

נתחיל בגוף המכונית. כך התחלנו:

Our starting point

וזה ההמשך:

Next

צבע יסוד אפוקסי וליטוש;

Epoxy base and polish

שכבות צבע פוליאסטר וליטוש אחרי כל אחת מהן;

Successive Polyester layers and polishing

שימו לב לקו אור הפלואורסנט המתחיל להסתמן! קלוש עדיין, אבל כבר נראה

Emerging straight lines

וגם מאחור ומהצד.

ומהצד השני:

וכך היינו:

Before

העמוד הקדמי וקיר האש:

העמוד המרכזי. יואב כבר עובד על פנים המרכב:

וכך נראה עכשיו פנים הדלת הקדמית (צד הנוסע):

זאת הדלת בה התגלתה קפיציותותוקנה. חלקה החיצוני עדיין בשלב האפוקסי:

This door lags behind

שלוש הדלתות האחרות כבר בשלב יותר מתקדם:

The other three

גם הכנפיים הקדמיות מתקדמות:

wings

וכך נראה מכסה המנוע אחרי הגילוון אך לפני חיבור חלקיו יחד:

וכך הוא נראה עכשיו מבחוץ:

Hood – inside

ומבפנים:

אלון מבטיח שזה עוד ישתפר.

מכסי הצד של המנוע בתחילת הדרך:

Side panels – before

 

אחרי אפוקסי:

Epoxy

ואחרי סיבוב פוליאסטר ראשון:

First polyester round

רואים שמתחילים לראות את האור (של הפלואורסנט)?

NEXT:    http://wp.me/pXLKy-Zg

PREV:   http://wp.me/pXLKy-Y5