צבע חדש לרובר הירוק – י”ב.

והנה נסתיימו ההכנות לצביעה והחלה הצביעה עצמה. ראשית נצבעים כל החלקים, ואחרי כן תורכב המכונית מחדש. הבה נלך מהקל לכבד ומהקטון לגדול. נתחיל בלוחות הצד של מכסה המנוע:

zad

ואחריו מכסה המנוע עצמו:

michse-manoa

וממנו מטפסים לגג, לגג השמש הזחיח:

gag

נחזור ונרד לכנפיים. כנף אחור שמאל:

kanafas

ואחותה מימין

kanafay

ומהן, לכנפיים הקדמיות, שמאל ואחריה כולן:

kanafks

knafaim

ועכשיו מגיע תור המרכב על דלתותיו. נערוך סיבוב חפוז סביבו:

pnims pnimsa pnimya

כידוע, ישנם שני אופנים בהם אנו חשים באור: אור ישיר ממקור אור, ואור מוחזר. מכונית, בדרך כלל, אינה מקור אור ישיר ומה שאנו רואים הוא תמיד אור מוחזר. ויש הבדל אם האור המוחזר הוא אור פנים – אור פלואורסנט, במקרה זה – או אור שמש. שאלו כל צלם ויגיד לכם. אז איך תראה המכונית לאור השמש? הנה כך:

hoozs hoozy hoozy1

NEXT

PREV