דצמבר 27

תגיות

הרדיו של עירן – 2

הסברתי לעירן כי הדרך היחידה בה אוכל לאבחן את הבעיה ואולי גם לפתור אותה, היא על ידי החלפת רכיבים: בראש ובראשונה הקבלים האלקטרוליטים, אבל יתכן שגם אחת השפופרות. מבין אלה החשודה העיקרית היא 6BE6, ובהמשך גם אסביר מדוע. אבל, הבהרתי, בשלב זה אלו רק חשדות ויתכן כי אלו חשדות שוא. עד שלא ננסה לא נדע.

עירן החרוץ נטל את רשימת הקניות ויצא מיד לדרך.

האמונה שלי כי על ידי החלפת רכיבים נוכל לזהות את הפגום ולתקן את התקלה התבססה על ההנחה כי לפני 65 שנה, כשיצא הרדיו הנ”ל משערי היצרן הוא פעל, ומאז לא הוכנסו בו שינויים. ומכיון שכל המוליכים נראו שלמים וההלחמות מקוריות לא הייתה לי סיבה לפקפק בהנחה הזו.

כעבור ימים אחדים כבר היה עירן אצלי וכל הרכיבים שברשימה בידו. פדרל אקספרס.

15625690_10154205875033589_4851336846120855001_o

ראשונים חברתי את הקבלים האלקטרוליטים. חברתי אותם באופן זמני, במקביל לקבלים המקוריים C29A ו C29B. הקיבול הגדול מוקנה לקבלים הללו בגלל המקדם הדיאלקטרי הענק של המשחה האלקטרוליטית הנמצאת בין שני לוחותיהם. במרוצת השנים מתייבשת המשחה והקיבול יורד דרסטית. חיבור במקביל של קבל טרי משיב לו את נעוריו.

כך עשיתי – והגרגור נעלם.

קטע הסכמה הבא מראה היכן נערכו מדידות מתח, לפני ואחרי החיבור.

ps1

תפקיד הקבלים הללו להחליק את מתח החילופין המיושר בנקודה B ולהפכו למתח ישר אמיתי. משום כך גם תהיה קריאת המתח ב B נמוכה או שווה לA בהעדר קבלים, וגבוהה ממנה בנוכחותם. סיבת ה”גרגור” הוא כי מתח החילופין המיושר, אך לא מוחלק – מועבר לרמקול.

ואכן, המתח ב B עלה והגרגור נעלם. המקלט היה עתה שקט כתינוק ישן. משחק בכפתור בורר התחנות לא העלה דבר: אין קליטה, אפילו לא רחש של אין קליטה, אפילו לא רחשי ברקים רחוקים הידועים בלע”ז כ statics וגם לא פיצוחי פלואורסנט – כולם תופעות מוכרות וידועות ברצועת ה-AM.

השלב הבא היה שלב המברג, המוכר בוודאי לכל טכנאי הרדיו מהדורות הקודמים: נוגעים בשריג שפופרת ומאזינים לתגובה ברמקול (והיה אפילו אחד שנגע במברג במקום שנגע והרדיו החל לפעול – והוא הזדרז והלחים לשם את המברג!).

מבחן המברג עבר בהצלחה: כל השפופרות הגיבו – אבל הרדיו עמד במריו, ושתק.

שוב נזכרתי בלקחו של רב’ גרינס נ”י: המנורה 6BE6 נחלשת ראשונה, אמר, וכשרדיו מפסיק לקלוט יש קודם כל להחליף אותה.

כמה מילים על 6BE6 ותפקידה. כאמור, מקלט הסטודיבייקר הוא מטיפוס סופרהטרודיין, שהפך למעגל מקלט הרדיו הסטנדרטי החל בשנות השלושים של המאה העשרים.

כדי לפשט ולהוזיל את התכנון והביצוע מומר במקלט זה תדר כל תחנה נקלטת לתדר קבוע, הנקרא תדר הביניים (ובראשי תיבות תב”ם שבאנגלית הם I.F) . במקלט שלפנינו תדר ה־I.F – וזה נאמר באותיות גדולות על הסכמה – אמור להיות 265 קה”ץ.

ההמרה נעשית ע”י ערבול תדר התחנה עם תדר מתנד מקומי, שאמור להיות תמיד גבוה ממנה ב 265 קה”ץ. השפופרת 6BE6 היא גם המתנד (המקומי) וגם המערבל-ממיר ולכן היא נקראת באנגלית oscillator-converter. הראשון לגווע עם החלשותה הוא המתנד המקומי, ולכן היא גם הראשונה ברשימת החשודים ולכן גם מיהרתי לעשות כמצוותו של גרינס הזקן והחלפתי אותה בחדשה שקנה עירן.

שום דבר. הרדיו התמיד בשתיקתו. מכיון שמבחן המברג הראה כי כל דרגות המקלט פועלות, נשאר המתנד החשוד העיקרי. קל לאשר את קיומו על ידי קירוב רדיו טרנזיסטור לגלים בינוניים אליו. אם מכוונים את המקלט (החשוד) לתדר 600 קה”ץ תריך לקלוט את המתנד שלו בסביבות התדר 865 קה”ץ. אבל אין שום דבר. המתנד לא פועל.

זה הזמן לעיון מעמיק יותר בסכמת המתנד וסביבתו:

converter

חלקי המתנד, פרט לשפופרת 6BE6 הם הנגד R4 הסלילים TC1C, TC2, L5 והקבלים C8 C9 C10 C11. גם C7 משתתף בחגיגה וגם הוא בין החשודים. מדידת המתח על רגל 6 של השפופרת העלתה ערך תקין. התקלה אם כן נמצאת באחד הרכיבים הפסיביים, נגד, סלילים או קבלים, שאין עליהם שום נזק חיצוני ברור (ושכמעט אף פעם, לעולם, אינם ניזוקים).

אבל מה לעשות: אלו החשודים. פתחתי במדידת התנגדות. R4 תקין, 22000 אוהם כמו שצריך. עברתי לסליל. לפי הסכמה הקטודה של 6BE6 מחוברת לסנף שעליו. צד אחר שלו מחובר לאדמה (לאשיה) והצד הנגדי לקבל C8. תוצאות המדידה גרמו לי לגרד את ראשי בתימהון, וחזרתי עליהן שלוש פעמים כדי לוודא שאיני טועה – כי הן לא התקבלו על הדעת. בין שתי קצות הסליל מדדתי 8.5 אוהם. בין הקטודה והאדמה 13 אוהם ובין הקטודה והקבל 4.5 אוהם. המעגל הבא ימחיש את הבעיה שבתוצאות המדידה הללו:

lo-moozlav

האם מישהו, בחשכת ההיסטוריה של המקלט הזה הצליב בין החוט הצהוב והירוק? כי אז ערכי המדידה מסתדרים:

moozlav

בצורה בה מצאתי אותו המתנד אינו מסוגל לפעול. ואם כך הוא הדבר, הרי הצלבת החוטים תחזיר את המתנד לפעולה!

לא התעצלתי, חיממתי מלחם, שאבתי בדיל, והפכתי את חיבור החוטים. הפעלה – ויש קליטה.

מכיוון שהחיווט וההלחמות נראו כולן כה מקוריות מתעורר חשד בלב כי המקלט הזה, בן ה־65, לא פעל מעולם! ואם פעל, ומישהו בלבל בו את החוטים, מי יודע מה עוד עשה. כל הנחת היסוד כי ניתן לשקם את המקלט הזה ע”י החלפת חלקים פשוטה מתערערת.

כפי ששומעים, הקליטה קיימת – אך אינה טובה. אבל כדי להחזירה לסטנדרט הכרחי להשתמש בציוד הנקרא “מחולל אותות”. הזמנה כבר יצאה לדרך.

sg
הפרק הקודם PREV