ינואר 22

תגיות

ים המים (י”א) – החלונות 2.

מהחלונות הקטנים, האחוריים, נעבור לחלונות הקדמיים, הגדולים יותר, והצמודים לדלת. וכדאי לציין מראש שהמכונית הגיעה שם שני סטים של חלונות: חלונות רכים (איגור קורא להם חלונות קיץ“) וחלונות קשיחים (“חלונות חורף“). הפעם נספר בחלונות הרכים.

כך נראה חלון כזה כשהגיע (הצד הפונה לפנים המכונית):

01-makor

Door window as found

זוג חלונות פרספקס נתונים במסגרת ברזל, בה מקננת מסילה. אחד מהם, המרובע, יכול לנוע במסילה – השני קבוע במקומו. למסגרת שתי רגליים“, פיני ברזל מחודדים היכולים להינעץ בשקעים מתאימים הנמצאים בדלת.

וכך נראה חלון כזה מצידו החיצוני, כשהתקבל:

02-makor2

Outer side as found

חלקי הברזל היו חלודים, מסילות האלומיניום מצורעות והבד מרופט ומזוהם. המסילות היו מסומררות למסגרת והלבד שבתוכן מתפורר.

החלונות פורקו לחלקיהם. דפנה ניקתה את המסגרת ואת המסילות, אלון ליטש את הפרספקס וצבע את חלקי המתכת השונים:

03-zviaa

Dismantled, cleaned and painted

כל החלקים הללו הגיעו לידי איגור שתפר רפליקה למעילבו נמצאת המסגרת:

05-gizra

Igor remade the coat

והנה המסגרת בתוך המעילהחדש:

06-misgeret

In situ

עין מתבוננת תזהה רק ארבע מסילות: העליונה עדיין לא מורכבת. ניתן גם להבחין כי הן צבועות יפה בצבע הרכב. המסילות חוברו למסגרת באמצעות ברגים קטנים ואז הושחל לתוכן הלבד: תפקידו לאפשר תנועה חלקה ולרסן קרקושים. המסילות נמצאות לפני החלון הקבוע, הטרפזי.

הרכבת המסילה העליונה מחייבת טקטיקה שונה. ראשית החזיר איגור אליה את הלבד ואז שילב בה את החלון הנע (המרובע). את צידו התחתון של החלון תחב למסילה התחתונה ואז דחף את המסילה העליונה למקומה. רק אז חיזק אותה למקומה בברגים, שראשם (הקוני) שקע בלבד ואינו מפריע לתנועה – יחי הגרביטציה!

כך זה נראה מבחוץ:

07=hooz

וכך מבפנים:

08-pnim

ומאחור:

09-zad-a

ניתן לראות כי בין המעיל והדלת נשאר רווח כלשהו, וכדי לאטמו כראוי יש למתוח את המעיל. לכך נועדו שתי הרצועות שנראו בתמונה למעלה וגם בזאת שלהלן, אשר צולמה במכונית אחרת:

09a-dth730-11

איגור הנמרץ מיהר והוסיף את רצועות המתיחה:

10-shtaim1

ועתה מראנו יאה גם נאה, כמו שטען אותו האב:

11-shtaim

זהו (ואל תגלו לקובי מילוא!)

12-abugilda

הפרק הבא NEXT

הפרק הקודם PREV