שיפוץ “פסנתר שסתומים” (Rocker Shaft) ברובר 10 .

מרווח מנענעים “0.010” מכריז בגאון השלט האדום שעל מכסה השסתומים ברובר; והכוונה כמובן למרווח שבין השסתום והמנענעהלוחץ אותו לפתיחה כשמגיע תורוmirvachמגירת הכלים של הרובר מצויידת אפילו במד. –מרווח (feeler gauge) יעודי, ובמדריך לנהג המצורף למכונית מוסבר בפרוטרוט איך להשתמש בוtappets-adjustement:“כוון המרווח בין קצה המנענע והשסתום מתאפשר על ידי בורג מיוחד המוברג למנענע. ברגים אלה נעולים על ידי אומים, וכשמתעורר הצורך בכוון יש לשחררם, ולבדוק את המרווח כמתואר להלן – כשהמנוע חם. הכרחי לחזק את האומים הללו בחזרה למקומם בתום הכיוון, תוך הקפדה שלא לשנות את הכוון תוך כדי כך. סדר ההצתה הוא 1, 2, 4, 3.

כשתכוון את המנענעים, הקפד מאד שהשסתום בו אתה מטפל יהיה באמת סגור. לשם כך, סובב את המנוע עד שהשסתום המדובר יהיה פתוח לחלוטין, ואז הוסף וסובב את גל הארכובה בסיבוב שלם (360 מעלות). המרווח הנכון הוא 0.01 אינץ’ (רבע מילימטר) כשהמנוע חם, לשסתומי הכניסה והפליטה כאחד. לא ניתן להדגיש ביתר חוזקה כי המרווח חייב להיות 0.01 אינץ’ בדיוק, אם רוצים לקבל את התוצאות הטובות ביותר“.

יפה, ובוודאי נכון כשהמכונית חדשה וטריה. אבל העניינים מסתבכים עם השנים והבלאי המצטבר, בפרט במכונית שכבר עברה את שנתה ה-67. הראשונים שדורשים תשומתלב הם המנענעים עצמם. כך נראה מנענע אחרי שרות ממושך:

m-shachook

A worn rocker

במשך הזמן השסתום שחק בו גומה קטנה הנראת היטב בתמונה. גומה זו גורמת לכך שמדידה במדהמרווח מטעה, מכיון שהוא אינו יכול לחדור לגומה, אלא מודד את המרווח שתחתיה. אבל זו לא הבעיה היחידה שנוצרת בפסנתרהמנענעים של הרובר, ואפילו לא הבעיה היחידה במנענעים עצמם. מבט צד על אותו מנענע עצמו מגלה כי גם תותב הברונזה שעליו הוא נע שחוק מאד:

m-shchook1

The bush too is very worn

ולא פחות גרוע הוא גם מצב ברגי הכוונון: הם מתעוותים עם הזמן, ונוצר חיכוך רב ביניהם לבין המנענעים וכתוצאה מכך קשה מאד לסובב אותם בעזרת מברג, או לשמור אותם במקום בעת הנעילה – ולהפיק כוונין מדוייק.

boreg

The adjusting screw is distorted

וכל זה אינו ממצה עדיין את הבעיות בפסנתר האומלל. בשנים 1946 – 1947, בהעדר חומרי גלם מתאימים, או מסיבות אחרות, ייצרו ברובר את ציר הפסנתר מברזל רך, הנשחק בנקל. כתוצאה מכך נוצרים די מהר שקעים עמוקים בציר תחת המנענע. לא רק שזה מצריך כוונון תכוף ולא מדוייק של השסתומים; ולא רק שזה גורם למנוע להפיק רעש שסתומיםבאופן קבוע – אלא שזה גם פוגע בלחץ השמן. ציר הפסנתר הוא מוט חלול, ובעל נקב שימון תחת כל מנענע. השמן מוזן אליו ישירות ממשאבת השמן של המנוע, בלחץ גבוה, והוא אמור לזרום דרך כל מנענע מבעד לזוג חרירים הנמצאים בו. חריר אחד מיועד לשמן את המפרק הכדורי שבין מוט הקישור ובורג הכוונון:

h-boreg

Oil way is cloged

והחריר השני, העליון, לשימון הקפיצים ומובילי השסתומים:

h-elion

Upper oil way

כאשר הציר נשחק, ותותבי הארד שבמנענעים נשחקים – זרם השמן הזה הופך מקילוח לשיטפון ולחץ השמן הכללי נפגע.

כל המחשבות העגומות הללו חלפו במוחי בעת החלפת הראש האחרונה ב 26-069 והחלטתי כי הגיע הזמן לשפץ פסנתר ולהרכיבו במקום הפסנתר הנוכחי.

וכרגיל, את השיפוץ אערוך על פסנתר חילופי הנמצא אצלי על המדף, והוא שיורכב עם סיום השיפוץ במכונית. הציר הנוכחי שבה יפורק, יבחן ואז יוחלט מה לעשות איתו.

ספר המוסך של הרובר (בהוצאת ה-RSR) ממליץ לשקם את הציר באחת מן הדרכים הבאות: ליצר חדש ממתכת מתאימה ולסיים בתהליך הקשאה מתאים; או להשחיז את הציר הקיים ולצפות אותו בכרום קשה. לשמואל היו בשעתו גם צירים Over Size שכל מה שנדרש איתם היה קידוד מחודש של תותבי המנענעים – אבל צירים אלו גרמו לבעיות נוספות, וממילא כבר אינם רלוונטיים.

השיפוץ החל בפיצול לשני ענפים: שיקום הציר, ושיקום המנענעים.

בחרתי בציפוי בכרום קשה ומסרתי את הציר הישן להמשפץ“. הציר הושחז, צופה בכרום ועבר שחרור גאזים והרפיה בתנור, ולאחר מכן הושחז שנית למידה 0.5 אינץ‘ +/- 0.001. זהו היה תהליך ממושך (כולל החגים) – קיבלתי את הציר המשוקם חזרה לידי כחודש מאז שמסרתי אותו.

את המנענעים מסרתי לניקישמילא את הקטעים השחוקים במילוי קשה והשחיז אותם לפרופיל המתאים:

male

Refaced roker

male1

Another view

ולבסוף מסרתי שמונה מנענעים – למעשה שתי רביעיות – לטינו, כדי שיקדד או ייצר תותבים חדשים למידה. האפיצות הדרושה היא גבוהה ומה שהושג בפועל היה 0.001 אינץ‘ – כפליים ממה שרובר דורשים (0.0005) אבל עדיין ערך ריאלי והגיוני.

ומדוע שתי רביעיות?

התרשים הבא מתוך מדריך ה Motor Trader לרובר 10 יסביר:page03

הרווח בין השסתומים גדול יותר מהרווח בין הזיזים שעל גל הזיזים, ואי לכך פונים המנענעים איש לכוון שסתומו וקיימים ארבעה כוונים שונים. וכך זה נראה במציאות:

asooi

Rocker shaft ready to be fitted

בהרכבה החוזרת של הציר יש להקפיד על מיקומם הנכון של כל מנענע (4 סוגים), דיסקית מרווח (3 סוגים), קפיץ ומסגרת אחיזה (3 סוגים). זוהי פעולה המצריכה סבלנות וריכוז רבים.

לסיום, הרכבתי את מערכת המנענעים לבדיקה על ראש רזרבי המחכה לתורו. עד שיקרא לדגל מרוח הראש הזה יסודית במשחת שימור שלא רציתי להסיר ממנו.

rosh

A spare head is used to test the new rocker shaft

ראשית יש לברור את את לוחיות המרווח שבין הראש ומערכת המנענעים:

disks

Spacers

הלוחיות שנבחרו נוקו ביסודיות בעזרת מברשת נחושת חשמליתוהרי הלוחיות במקומן:

guz

Spacers in place

הנה מה קורה כשחלה שגיאה בהרכבת רכיבי הציר:

wrong

Assembly error

וכך המראה כשההרכבה נכונה:

right

Error corrected

קשרתי בחוט ברזל את שתי קבוצות המנענעים כדי שלא יתפרקו ויפוצו לכל רוח עם הסרתן מהראש הזמני – בלעדי קשירה זו ההרכבה על ראש המטרה קשה ומתסכלת.

Continue: הרכבת הפסנתר במכונית

PREV: החלפת הראש ב’.